Hornborgasjön, Socknarna runt Hornborgasjön, Hornborga Kultur, Vesan och Rolandshav,
Bland kolare och bergsmän i Norra Örebro, bland fiskare och strandsittare i Torsby socken.

Djurdöd vid Hornborgasjön

Allmän översikt på bjellum.se

Skövdes och dess ekonomiske talesmans försök att skövla Norra Billingen. Nu gick det inte så bra, blott 3 små verk kvarstår....Det är Skövde kommun föga till heder att förlora denna holmgång.

Hornborgasjön Om sjöns historia och om alla människorna runt den.
batikbild av Marianne Spolen


Sven Björk tog bilden 1970


Gotländsk backsippa togs 1959

Människorna runt  Hornborgasjön Hornborgasjöns öden som fågelsjö
med Vesan och Rolands Hav
Hornborga Kultur
Hjilmer Johansson
Uddagården berättar om bygden runt sjön med

Segerstad

P O Swanberg, Rudolf Söderberg, Sven Björk berättar.
 
med NolBreagården,
N Ekeberg i Hällefores och Hjulsjö och
Torsby med Gillholmen
  med Hornborgasjöns Baksida  

Aktuell debatt om restaureringen vid Hornborgasjön 2012

Nya sänkningar av sjön 2013
Naturvårdsverket vill utreda på nytt.

Rädda Billingen

Aktuell debatt inför upprättandet av två vindtäktsparker på Nord Billingen. Det visade sig att debatten kan ha väckt den politiska ledningen.

Våfö, våfö gör di på detta sättet.

Musikteatern om Hornborgasjön