Trätornas Träsk

Revival om
Hornborgasjöns Öden i Skara

[Bjellum.se] Manus ] Premiär 1999 ] Revival Hornborga ] Revival Skara ]

 

Gamla Trätornas Träsk från 1999 är sprängfylld av kraft ännu 2013. Redan då framkommer av Dag Norgårds översättning i ett poetiskt språk av hela Hornborgasjöarkivet, som P O Swanberg lämnade efter sig. Man efterlevde inte den utredning och de forskningsframsteg Swanberg och Sven Björk avlämnat. I stället ignorerar Naturvårdsverket resultatet och startar en egen utredning ledd av en trojka från verket. I stället för att ta till vara de erfarenheter som tidigare utredare kommit fram till och där Swanberg och Björk tvingades att åse övergreppen av de okunniga tjänstemännen. Resultatet av detta ser vi i utdragen av vad miljödomstolarna kommit fram till vilket förutspåddes redan i musikteatern.

[ Start ] Manus ] Premiär 1999 ] Revival Hornborga ] Revival Skara ]
[underordnad] Manus ] Premiär 1999 ] Revival Hornborga ] Revival Skara ]

april 2013