Höjentorp  
 

Höjentorp

Start ] Uppåt ]
Axvalla Hed ] Axvalla Hus ] [ Höjentorp ]


Höjentorp kallades förr Ögnatorp, Agnatorp, Huggnatorp och Högnatorp. Hagnatorp enl. Erikskrönikan Ursprungliggen torde det ha varit en kungsgård. Finns ej nämnd i Västgötalagen alltså ej Uppsala Öd. 

Kan Biskop Bengt av Bondesläken ha donerat den till Skara domen ? Troligt är att Magnus Johansson Ängel 1284 bortgav den till biskopsstolen i Skara, som därvid också hade socknarna Eggby, Öjelunda, Istrum och Skärv i prebende. År 1305 skrev sig lagmannen Bengt Algotsson på Höjentorp. Magnus son Hertig Erik med unga gemål Ingeborg tillbringar julen här efter ett tornerspel vid Lödöse sommaren 1313. Även julhelgen 1316 tillbringades här av familjen men då är Magnus född. 

Vid recessen hamnar Höjentorp under kronan och Gustav I trivs gott på Höjentorp. 1566 härjas godset av danskarna. Karl IX vistades ofta här, speciellt nämnes efter riksdagen 1597 för att bättre giva akt på herrarnas förehavanden. 1612 är danskarna åter här och härjar svår, men blir tillbakaslagna av bönderna under ledning av fogden Lars Jonsson stamfader för Ållonsköld. Kristina förlänar Magnus Gabriel de la Gardie Höjentorp med 30 hemman. Han uppför ett två våningsslott med 9 fönster och två flyglar. Gården reducerades 1681 med Eufrosyne får sitta kvar till sin död. Karl XI mönstrar varje år Västgöta regemente vid Höjentorp med exercisplats Eggby. I september 1722 när Fredrik den I med gemål gästar brinner slottet uppfriskat med smör av en kock. 

Jonas Alströmer övertar och bedriver bl.a. fåravel och ett lärosäte i schäferikonsten. Inövades att plantera humle, tobak, potatis, och andra jordfrukter samt allehanda vilda och tama trän.

Höjentorps Gård

 


Start ] Uppåt ]
Axvalla Hed ] Axvalla Hus ] [ Höjentorp ]

 Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016