Ölands Flora  
 

 

Några axplock från en vandrings längs stora delar av den gamla järnvägsbanken från Ölands södra udde till Södra Greda äng.

Två gånger gjorde jag denna vandring med kikare och halvformatskamera runt nacken.

 

Att vandra längs den gamla järnvägsbanken längs myrar och alvar har sin charm, Att tälta och göra sin måltid medan kvällsfåglarna ger outsläckliga minnen

   

Denna vår såg jag flertalet vipor som dagarna innan hade omkommit tack vare låga nattemperaturer.

  

I lundarna på södra Öland bjöds en oanad blomsterprakt där färsstarka Anemoner bjöd på en färgskala, som lätt återkallas i minnet. Jag är glad att ha fått uppleva

 det.

 

 

 

 

 

   

Backsippa och fältsippar tävlar om utrymmet på torrbackarna.

Husrum erbjöds vid vandrarhemmet i Borgholm i deras lilla lekstuga.

Längtan mig förbränner hjärtevän.

Praktfull är Gullvivan i Södra Greda äng.

Gökblomster

 

Fagra ängar i Södra Greda inbjöd till några nätter vila och mat bestående av mjölk och vår vårmuseroner

   

I buskarna möter de första lövsångarna.

 

Åskmolnen kunde torna upp sig utan att därför bliva blöt.

Väl framme möttes jag av betande lambungar

i en gammal alvar gård på norra delen av vandringen.

Härliga vandringsleder mellan grind och mur förgyller tillvaron.

     

 Debatter från Skara ] Öland och Gotland ] Medeltiden Västergötland ] [Innehåll]
Smultronställen ]
Sidan reaktiverad september 2016