PR slam    
sprider död

Table of Content ] Sonetter ] [ innehåll ]
[samma nivå]
[ PR slam ] mer PR slam ] ändå mer PR ]
[ underordnad sida ]
 
[ innehåll ]


En tisdagskväll samlade RLF avdelningen i Gudhem besättningsinnehavare sedan ryktet börjat sprida sig i trakten att det dör osedvanligt många betande djur på marker i Rössberga, Sjögerås och i Valtorp i gamla Skaraborgs län. Efter hand dyker flera gårdar upp. Någon registrering eller analys från länsveterinärernas sida kommer inte på fråga, då de värjer sig från ansvar med hänsyn, att man kan kalla detta produktionsbetingat. Denna hållning är är att förvåna då en human smitta med stöd av smittskyddslagen skulle detta vara en världsnyhet.

en av de drabbade gårdarna och som än mer hotas då gården försålts.

Enstaka åhörare försökte lyfta på locket och uppmanade till att ställa krav på myndigheter och att söka sanningen och orsaken i slamhanteringen, som tillåtits florera ohämmat i bygden.

Det var vågat av RLF att göra denna samling som kan öppna för kommande förändringar. Förebyggande insatser förmedlades av initierad besättningsägare som meddelade att han under flera dagar och nätter till fram på tre på nätterna gett sin besättning penicillin.

Någon dag senare börjar tunga dubbla lasttransporter ske från Falköping upp mot Lerdala där slammet spreds ut på åkrar nära en mjölkdjursbesättning för att raskt av företaget plöja ner härligheten. Huruvida tillstång till detta akuta ingrepp givits blir säkert något som MÖS i Skövde kan ge belägg för.


Vägen ut till Sparresäter väster om Lerdala kyrka. Slamförsedd och nedbukad slamåker och till höger en mjölkdjursbesättning. Föreligger tillstånd från MÖS och överenskommelse med grannar.

Vi passerar bron och tar av till höger upp mot den övergivna lantbruksskolan och till höger om vägen ser vi en lycka med utsikt över Lången i fonden.

I skogsranden till vänster ligger ett antal lass slam som sedan kommer att plöjas ner. Till höger ser du de verktyg som du återfinner under PR:s hemsida.

Ett antal lass med slam som levererats från Falköping.