Sonetter vid

Hornborga-sjöns Baksida

       Table of Content ] [ Sonetter ] [ innehåll ]


SHAKE-SPEAR har fått stå fadder för några sonetter i de lokala tidningarna, som vi samlat på denna sida. Sonetterna har sitt ursprung från Petrarka på 1200 talet. De förfinades under medeltiden och blommade under den Elisabetanska eran i England. Sonetterna som det refereras till skrevs under slutet av 1500 talet och tillägnades SHAKE-SPEARS oäkta son med Elisabet I, Henry Wriothesley och trycktes fem år efter författarens död år 1609. Utgivaren Thomas Thorpe en bokhandlare vid Christ Church gate i London tog en risk, men ännu vågar man inte öppet vidgå vem författaren egentligen var. Det skall inte avslöjas här, men jag rekommenderar Er att läsa Gösta Friberg & Helena Brodin mästerverk bakom hela teatervärldens stora mysterium.
Titeln är "Täcknamn SHAKE-SPEAR"


En så nätt sonett till hotade Billingen.

Skulpterad vindtäkt, ädla monument
till Centerns lov mals ner av tidens tand
min önskan är det aldrig hade hänt
i femton år det skadar bergets rand.

Statyer skall omsider vräkas kull
och fundamenten krossas, plånas ut
blott för att gynna skogens helga mull
vi nu betalar allting utan purt.

Nu motstå plundring, vi vill se din prakt
låt oss få njuta av din skönhet, ditt behag
i opinion mot Centerns övermakt
och bort från Skara domens dag

Ja, tills du Billing uppstår själv en gång
bör du få leva, älskad av min sång.
 
En så nätt sonett till Hornborgasjön sept 2013

Isen dig födde och stormen dig dana
åter igen vill mänskan dig ansa
trots visa män, som länge dig varna
mark man vill åter i dag sig tillskansa

I seklerna tre man sökt dig betvinga
med spadar, maskiner och muddrande verk
men vinst blev oss skändligt så ringa
och pengar har flödat, det väl vi bemärk!

Nu flera millioner skall åter vi satsa
ty tranor skall gynna vår Arnturism.
O stränderna sjunka och medel bortkasta,
åtgärd som gynnar blott framtida schism.

Sjön tar tillbaka av våtmark som fanns,
men nu är tid visa mer vett och sans.

 

Klyftamon                                2013

Nu Skövdes tur att klampa in i Klyft'mon.
en vild saltomortal bland stadens styrande
dit €entern lockar med vindförmån.
Klimatet de hävdar, ständigt bedyrande.

Nu gick det bra med nya översikten
att våldta Billingen det gör ju Skara!
Med höga torn de stör naturdistrikten,
ej längre vyer och löväng bevara.

Ett folkparti i otakt med sin ledning
ordnade med kaus och samlings röstande
men ansvar gavs styret i nytt beting
att undgå ett avslag är alltid tröstande.

Men vem är vinnare och vals förlorare
så inte blir det parkens dumma korare.

 

Tillägnade Hornborgasjön och Hornborgasjöarkivet
vid Stifts och Landsbiblioteket Skara.

Jag torgför nu mitt hjärtas lust och krav
Och tack för ädel gåva mig är given
från sjö och trakt, som lämnats övergiven,
har dock fått liv om än vid randen av dess grav.

En Rudolf och en PO hit sig nu begav;
en Hjilmer, bonden, en föga inaktiv'n.
Med text och bilder fångade i objektiven,
nu kunskapsbank i bygdens kulturella nav.

Med hundra år av övertramp och skam,
var icke nog när seklet vände blade,
då hela mader sköljdes ner av träck och slam,
som både tranan och vårt vatten ödelade,

tillika med turism och Arnreklam
och det vår framtid till oändlig skade.

2013

När i en krönika från flydda tider
Med pengar och förtal man sanning skylde
"Naturen tar tillbaka" om än omsider
sjön och fåglars framtid man då bedyrde.

Så började man en sjätte gång vår sjön att laga
sen kunskap samlad, gemenligen avstyrde.
Vi minns att Swanberg aldrig slutade att klaga
Trojkan uti SNF "allt väl" de dagligen bedyrde

Åkrar sjunka sura, löften blev till gyttja
och bondens löftesrika bete, men kor tar skada
Vi kan ju inte längre våra åkrar nyttja!
När vi och de på sura stränder måst vada.

För en gångs skull tog rätten till reträtten
ger nu tillbaka det de tatt utå Skara slätten.

 

Tillägnade Billingen

En så nätt sonett: 2010

Nye tag med Broddetorps Vind
planerar synliga avgudavingen
på skyddade Västgöta – Bilingen
pockar på insats av döv som blind.

Sånger ljuva som Jenny Lind
hela Skara får tornen kring’en
Gud och kyrkan nu bytt till tingen
kollekt ger oss kassa så trind.

Gud, ej mammon vi alltid predikat
som vilar på 500 ton fundament.
Vad fel att tillbedja ett ce'tifikat?
Kalven vi dyrka är blott av cement

och bidrag jämt Centern berikat,
med vindpolitik ack så klent.

 

En så nätt sonett till berget Billingen som var, 2011

Skall jag dig likna vid en sommardröm
Du är mer ljuvlig mera ljuv och mild
nu Skara vill förvandla dig till ström
och kyrkan hyllar dig du sköna gudabild.

Majs skira knoppar slits av virvelvind
Och vårens körsbärsskrud nu helt förtvina
Av penninglöften blev så nämnden blind
och flyget såg i dig en blottad mina.

Skall du då framgent bara va’ en dröm?
En guldkalv månde för en centerkyrka
Men vakna bygd! Nu deras tionde fördöm!
ta avstånd från att ständigt slantar dyrka.

Så länge vi kan andas, våran Billing’ se
finns du med oss, men livet ej dig ge!

Tack Edvard de Veres för lånet

2012

Du Billing formad av naturens hand,
av isens makt och tusenårig kraft.
i ett nu bryts så horisontens rand
av fem små snurror, å nog så höga skaft!

Din skogsbeklädda hätta man tidigare värnat,
nu kyrkan lovar mark till Wallebygds förening.
ty Skara El och Energi vi länge hava menat
att överta dem är en helt naturlig mening.

Penningar är ledning nog, för skändade objekten
så döljer centern nu sitt vindkraftsmygel
i ständiga förfelade o dyra myntprojekten
I nästa val vi ger dem slutligt prygel.

och upplevelse vi få på alla bergen
men barnen får betalda Göt’ne borgen

Billingen 2013

Är det ett epitaf jag måste skriva,
finns du vid liv, när vi av ålder lagts i mull.
Ditt minne kan ej €entern ens fördriva
sen makten över vind omsider gått omkull.

Ditt namn och glans Oh Billing är odödligt,
åt mig det gives blott en vanlig grav.
Men du får fundamenten, i naturen vådligt
som del i Västergötlands skogbeklädda hav.

Min Edwards vers är blott ett monument
som barnens ögon i en framtid läsa.
De skall påminnas, vad vi alla känt
när du o Billing gör din sista resa.

Jo, Du skall leva! det har jag bestämt!
en Judas peng till kyrkan är helt oförskämt!

 

Blekinges våtmark www.vesan.se 2012

Överkörd och Rättslös Natur.

Vi krävde tillväxt i det vackra, sköna.
och längtan står till landets gröna gård
i tron att balken och miljön oss må belöna
och lämna vår natur i barnas vård.

Men bilars framfart kan vi icke hindra
och vägverk sliter sönder våran park,
en väg å sjön, det kunde inte balken lindra.
nu offras glatt en strand, och bokens mark.

Ett Rolands Hav och senare nu även Vesan
skall offras för en vägförvaltnings ordning
och ryssen, balten nu förkortar genomresan,
men ingen lyssnat uti rättens slutna ring.

Och våran balk, ack djupt vi sörja,
när skall dom sluta nya vägar börja.

 

Skogarna i Norra Örebro

Från Savolax land vi kom till en skog.
där höjder vi röjde och tände vår mile 
då kungen i högmod sen tog våra smide
med svärdet i hand han stupa och dog;

trösten är ringa för levnadens knog
när finnarna åter i skogarna bile
 och skändar den skog där kolbottnar vile.
på minnenas "Finnstig" de helt oss bedrog.

Enso och Bergvik blott värnar sin täkt 
kultur och miljö de strunta å vårda 
men certifikatet vår avsky har väkt
"Hälleforsfall" för stormvindar hårda.

nu åter en centerstyrd vin'täkt 
pengar att hämta i skogskyrkgårda!

 
Arn har tagit Skaraborg med storm och väntar nu på kommande intäkter
Arn och barnen på Sketreck våren 2008

en så nätt sonett om Hornborgasjön

Länet fick sjön av ilsken ko
gästerna strömma till årets bal
där tranan rastar i tusental
så spendera din kassa med ro!

EU har rivit och byggt en pagod
vid Sveriges största kompost
i rötslam från städernas kost,
men därom man intet förstod.

Vad händer med sjön och dess ängar
med politik och projekt som Bird
blir vår hornsjö störd och förstörd?
När natur och kultur blev till pengar

när fåglarna tävlar med barn
blev Hornborga hyllning till Arn!

Ännu en så nätt sonett

Naturen skall värnas, vårdas och visas
är nu de högstes bud
de sågar en planka i vårens skrud
där Bird Monumentet prisas.

Rädda naturen och alla de djuren
ropade barnen till styrande
tryggare framtid bedyrande
för sjön och den nära kulturen.

fåglarna fått utav änkan en skärv
som enklare nu kan beskådas
och deras intimitet förrådas.
turistindustrin får ett nytt förvärv

för ännu en välkommen slant
som doppingar lämnat i pant.

 

 

 

 

 

 

2009 i samband med Dassnäs slamhantering

Knappt isen släppt sitt grepp om bygden
en annan kraft bröt in "herr Tham"
han önskade sig en följsamer damm
sen var'e han som värnade pärabrygden

och locka tranan som ehuru skygg 'en
de dansar mitt i länets högbetalda slam
som mot naturens regel ohörsam
patronen i gåva gav, en föga blyg en

Nu strandens svall han skall betvinga
nu isens åsar han så flytta
där Arn fick strida med sin klinga
och GRU fick jämväl draga nytta

att svensk kulturmiljö förringa
och vår miljöbalk gör en kullerbytta.

Kon och Klimatet 2008-09-24

Smedjeveckan snart till ända är
Agro i Väst bjöd nu klimat på fest
experterna talte å de visste bäst
och peka på som lantbon ger besvär.

Men alla har vi ansvar här
skyll ej på kon, som helt visst luktar pest
när du till ICA skall gå härnäst
tänk på natur'n, vi hålla kär.

En ko var förr en bra försäkring
mot tidig död och brist på näring
det är sånt vi glömt i vår beräkning
när vi skall råda om vår förtäring.

Gården får stå för vår lustgas räkning
fostra nu bonn och hans käring.

Besättningssjuka runt Hornborga 2015