Erik Rosenberg
Start ] [ innehåll ]
 

 

Erik Rosenberg

Harald Wiberg tecknade detta porträtt ur en festskrift till Eriks ära. Boken finns i P O Swanbergs samlingar i Skara.

Erik Rosenberg

Erik Rosenberg var min idol på 50 talet. Han föddes med en penna i handen och hans "Fåglar i Sverige" med personliga och poetiska beskrivningar över Svenska fåglar förtjänar att uppmärksammas än idag. Det finns många välgjorda fågelböcker idag, men ännu har ingen kunnat överträffa Eriks ordmålarkonst. Boken kom 1953 och har textmässigt inte överträffats av hans epigoner. Texterna bygger på självupplevda erfarenheter, vilket gör att den fortfarande är njutbar. Han levde mellan åren 1902 fram till 1971. Han var journalist på den numera riksbekanta Nerikes Allehanda och deltog i många radioprogram och försörjde sig huvudsakligen som  frilansjournalist med naturen som inspirationskälla vid Oset, Kvismaren, Kilsbergen och inte minst i fjällen. Vittangijärvi norr om Sevovuoma i sin tur norr om Jukkasjärvi blev ett av hans specialområden. Han var av lantbrukarsläkt växte upp i östra kanten av Vänern, där hans farfar var hemmansägare. Då fadern var sergeant hamnade han sedan i Örebro och postumt har man gett ut en memoarsamling, där han berättar om sin uppväxt och sin kontakt med fåglar och natur. Han bor sedan i Örebro tillsammans med mor och syster, som båda blev änkor relativt tidigt.

Erik uppmärksammades ofta i radion på 50 och 60 talet och jag minns fortfarande has skorrande radioröst, när han berättade om sina möten med sina vänner. "Oset och Kvismaren" skrev han 34 och blev upptakten till ett framgångsrikt naturvårdsarbete och skapade en atmosfär för ett aktivt naturvårdsarbete. "Uvberget och tjäderskogen" följde 1937. Båda böckerna utgör en fin samling essäer om den tid, som vi i senare generationer förslösat. Det är med sorg jag åter låter Erik berätta om det som varit. Rovfåglar och Hålbyggarfåglar skrev han 54. Bland hans sista arbeten var "I svenska fågelmarker".

Oset och Kvismaren blev sedan fågelreservat. Erik fick SvD:s första miljövårdsdiplom 1970 året innan han går bort. Jag är övertygad om att Erik kom att betyda mycket för PO:s sätt att möta naturen. Erik upptäcker Krankesjön och Vombs Ängar och kom sedan att inspirera PO att upptäcka vår fjällvärld. Men han är hela tiden ett decennium före Swanberg, som med sin Hasselbladskamera kan teckna vad Erik skrev. Vad de har gemensamt är förmågan till tålamodskrävande prövningar i sina respektive gömslen, med i båda fallen medicinska komplikationer som följd. Vi kommer att samla intryck och brev från honom till vännen P O Swanberg.

Vi låter Rosenberg berätta om sitt möte med Vittangijärvi 1948 tillsammans med örebroaren Knut Borg, ett område som jag själv besökte och som ligger norr om Sevuvuoma norr om Jukkasjärvi.


Kai Currie Lindahl

Jag tycker också att det är på plats att hylla minnet av Kai Currie Lindahl, som var en ledande administratör och opinionsbildare. Samlade många kring sig och berättade om de olika landskapens natur. Vi minns honom också som en driven riddare till försvar av våra Norrlandsälvar, vilka på 50 och 60 talet utsattes för en hänsynslös exploatering. Vi skall låta PO Swanberg berätta om kontakten med Kai och vi återkommer med korrespondensen dem emellan, som finns i Skara. De arbetade förresten mycket tillsammans i fjällen innan internationella uppdrag upptog hans tid.

Start ] [ innehåll ]
Underordnad sida
Uppdaterades mars 2013.  Adressen är