Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Debatt 2012-2017    

Start ] Uppåt ]
[ Innehåll ]

 

Sjunde sänkningen


Upplev

Revival Trätornas Träsk

Torsdagen den 4 april kl 1800
Stifts och Landsbiblioteket i Skara

För 13 år sedan spelades Trätornas Träsk
Skaraborgs egen Musikteater.
Handlingen utspelar sig kring Hornborgasjön
och de konflikter, som redan då präglade
debatterna i vårt län.

Medverkande
Ingah Lill Wagelin, Eva Ahlberg, Per Larson, Lars Hjertner,
Susanne Lind och Göthe Norehäll.

Fritt inträde.

Läs mer om bakgrunden på www.vesan.se;


Sveriges största naturvårdsprojekt vid gravens rand.

Insändare våren 2013

Projektet Hornborgasjön började för över 210 år sedan och de senaste kapitlen skrivs i dagarna sedan miljödomstolarna underkänt Naturvårdsverkets restaureringsarbete.

En godkänd utredning från 70 talets mitt refuserades av markägare och lokala lantbruksnämnden sedan man försökt att halvera sjön på längden. Man nöjde sig med att halvera den på höjden i stället.
Utredarna avvisades och Naturvårdsverket tog över och genomförde en ny utredning och nonchalerade de vetenskapligt utprovade restaureringsförslagen och satte igång på egen hand utan handledning. Verkets förste chef ångrade sedan offentligt detta tilltag.

Följden av utebliven (av utredningen) rekommenderad höjning var att en oskyddad strandlinje lämnades öppen för erosion. Mossjorden mineraliseras och omvandlas till gyttja och blir obrukbar för odling och beten. Ingen hänsyn togs till efterföljande debatt. En musikteater för 13 år sedan belyste problematiken, men det dröjde till hösten 2011 innan böndernas klagan vann domstolars gehör.
Böndernas klagorop klingar fortfarande ohörda sedan Naturvårdsverket gömmer sig bakom en förlängd prövoperiod.

Områden som riskerar att vara skadade och utgör alltså skillnaden mellan de två val man stred om på 80 talet.

  

Drömmen sådan man såg den 1970 och hur det ser ut i dag 2012. Sjön är död!

Oron runt sjön har föranlett miljö och jordbruksutskottet att besöka bygden. Vad man inte vet är att all vass har försvunnit, att fåglarna borta och bottnen är död på grund av den misshandel som skedde genom naturvårdsverkets ingripande. Det hade man ingen aning om trots klara prognoser redan på 70 talet och den efterföljande hetsiga debatten och sveken från etablerade naturvårdsorganisationer (SNF och SOF). Kvar blir ruggande gäss och trandansbesökande turister som i tusental besöker de etablerade turistanläggningarna.

Klagande bönder finns runt sjön längs stranden i den ofullständigt restaurerade sjön.

Hur man skall kunna reparera dessa av myndigheter och politiker söndertrasade drömmar om en blomstrande fågelsjö kan inte lägre låta vänta på sig. Men sjön har med poesins och Huldrans hjälp låtit förstå att än är det inte för sent. Sjön väntar bara att få ta tillbaka den strandlinje som den berövades med början för över etthundra tio år sedan. Naturen tar tillbaka, naturen tar tillbaka så har alltid skett vid denna förtrollade sjö.


Eftersnack april 2013

Röster har höjts att åter sänka sjön till den nivå det var innan restaureringen började. Konsekvensen av detta blir att den i så fall skadade strandlinjen kommer att försumpas om ett antal måhända tiotalet år och vi befinner oss i samma prekära situation som vi nu kan se konsekvensen av.

Ett alternativ är att i stället höja sjön till den nivå som godkändes efter utredningen 1973. Därmed skulle vi kunna nå fast mark och sjön skulle ha chans att klara åtminstone strandlinjen. Problemet är att botten är den dödaste sjöbotten i Sverige och det skulle krävas omfattande åtgärder för att få den levande och syrsatt igen. En kostnad som är omöjlig att politiskt idag genomföra. Det skulle SNF och SOF ha tagit med i bejakandet av att sänka ambitionerna. Se mer denna analys som Swanberg skrev på sin ålders höst.

 

Sjunde sänkningen
av Hornborgasjön

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.