Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Botanik-2017    

Start ] Uppåt ] Lite Limnologi ] [ Botanik ] English summary 1974 ]
[ Innehåll ]

Sjön kännetecknas av en monokultur. Phragmites dominerar medan thypha angustifolium et latifolia har en begränsad utbredning.

          

Vi ser Phragmites communis samt fruktkropparna av Typha latifolia och angustifolia.

Carex akuta är den andra dominerande växten och som är elakartad i så måtto at den inte låter sig hanteras utan svarar för att blott 2/5 delar av sjön kunnat låta sig restaureras.

  Carex acuta.

Bland de övriga carexarterna man finner i träsket är

  

 Carex lasiocarpa det grasila fina halvgräset.

       

Sjöfräken Equisetum fluviatile står där spretiga och kala ute i vattnet,
Fackelblomster Lythrum Salicaria lyser upp med sina färger.  

 

Den kraftiga sjöranunkeln Ranunculus lingua med sina kraftiga blad är en annan karaktärsväxt.

I de öppna starrmaderna finner vi

   

Vattenklövern Menyantes trifoliata och Vattenblinken Hottonia Palustris

Alla här visade växterna är indikatorer på övergödning. Som vi redan vet men som Verket blundar för är ju att bottnarna är sjuka och har ingen möjlighet att läka, det är som att låta en diabetiker gå utan insulin, vävnaderna skadas och går under. Bottnen ruttnar liksom diabetikerns njurar och ben.

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.