Bolumsamlingen        
Start ] Uppåt ] [Innehåll]


Bolumsamlingen skrevs av en av bygdens stora.

Finns nu utskriven vid Skara Stifts och Landsbibliotek samt Västergötlands Museum. Under många år har Monika Andersson i Bjellum skrivit och jobbat med detta material.

Kartotek över Bolum samlaren Hjilmer Johansson

Vol 1 1

Kommunalordförande i Bolum 1863-1951. Broddetorps hembygdsförening. Lottadikt (Nanna och Ellen Larsson) Torpbebyggelse på Billingen. Släkten Hedrén, Skattes, ”Laffen”.

Vol 1 2

Bjärsjöns historia med sägner. Kapten Wallgren, förste byggaren.

Vol 1 3

Bredegårdssläkten Mordet på Tomta-Stina.

Vol 1 4

Halla kvarn, Marum. Namn på den Onde. Halltorps Soop och Uggla. Hjilmer Johansson anor. Biskop Olof Fristadius 1600-talet släkt till Hjilmer Johansson Larm i Stenum

Vol 1 5 

Per Afzelius levnad. Beata Afzelius. Per i Kubo. Släkten Borell, Synnerby. Löjtnant Jesper Swedenborg.

Vol 2 6

Donatorn Johannes Larsson 1793-1866 tog namnet Broddelius. Var bondson från Broddetorp och blev grosshandlare i Göteborg. Donerande bl.a. 700 kr till fattiga barn i Bolum. Anteckning i brev om Gisslander från När på Gotland.

Vol 2 7

Lars Andersson Hvass f 1611 död 1660 slutade som borgmästare i Falköping. Sonen bosatte sig på Hvassagården i Hornborga. Christoffer Pohlhammar adlad Polhem. Många präster och lärda i Släkten. Paulus Pauli, boskap i Skara f.d. kyrkoherde i Broddetorp, anses som anfader till Katarina den I av Ryssland, gift med Tsar Peter. Doterbo i N Lundby. Gyllencornetts förut Björn i Bolum.

Vol 2 8

Murkens i Korpatorp. Björn. Torssens. Karlsson i Bessgården, m. fl. släkter. Sigfrid Krantz Sörgården.

Vol 2 9

Torstensgården i Bolum, Backgården, Frans Stenholm, Storegården, Sätuna.
Vol 3 10

Kyrkoherden i Dala Anders Persson Setterholm f i Bolum 1762 +1839 gården Böljan i Bolum. Bjärsjömjölnaren. Svensson i Säckestad. Jonas Andersson från Bolum.

Vol 3 11

Ambjörns i Brunnhem. Afzelius släkten från Broddetorp. Hälsingsgårdarna i Sätuna. Wernlunds i Sätuna. (Förf Folke Ekström har i sin bok från Hornborgasjön skrivit berättelsen: När ångaren Ellen plöjde Hornborgasjöns vågor).

Vol 3 12

Afzeliussläkten. Urkunder om Säckesten. Nycklafallet, ättestupan. Törnagårdssläkten. Släkten Hedberg. Änkegårdens-,Tolketorps-, Boslyckesläktena.

Vol 3 13

Johan Prinz f i Bottnaryd 1592. Officer i nya Sverige, där han för tjänstefel livdömdes, men benådades efter hemsändandet. Torchillus Petri, kyrkoherde i Broddetorp. Dottern Brita gift med biskop Paulus Pauli, vars far var rektor i Skara o sen kyrkoherde i Skövde. Vingstrand i Högetomt Stenum George Jakobsson, folkskollärare o kantor i Skärv gift med Ingeborg Johannesson från Gatebo i Skärv. Karin Holm + i Skara var hembiträde hos Hjilmer Johansson i Uddagården.

Vol 4 14

Hvass släkten Brandbergs, Åkholma, Lindholms, Åkholma Alfreds, Lindströms Ållegård. Åkatorp.

Vol 4 15

Julia Uppström i Backgården, N Lundby. Nyborg el Falbogården, N Lundby. Ägaren sades vara släkt till Karl XII. Magnusson från Amundtorp i N Lundby. Lidborgs prästsläkt. Bäckströms släkt (Hvassläkten)

Vol 4 16

Hvass Asta Lindgren Pots släkt. Rökstorp i N Lundby. Voglers Hagedorn.

Vol 4 17

Segerstadsfalans donators släkt. (Luttorp) Julius Eriksson, Storegården Sätuna, brodern Johan Eriksson Falköping. Grevagården. Moberg Kindbom, Häggum. Prästsläkten Breander Stenstorp. Söakullafolket.

Vol 5 18

Bebyggelse i Bolum torp och småställen.

Vol 5 19

Bebyggelse i Bolum 

Vol 5 20

Släkten Gill från Åsle. Gästgivars i Ågården, S Kyrketorp. Wallbäckssläkten i Broddetorp, präst. Skumpesläkten från Böja. Hadeliussläkten från, präst. Släkten svärd från Karleby. Afzesläktingar. Bjärsjökvarn.

Vol 5 21

Mordet i Brestorp på sonen till Jonas Eriksson f 1797. Gårdens historia från 1827 i samma släkts ägo. Socknen Broddetorps historia. Baron Falkenberg, ägare till gårdar.

Vol 6 22

Släkten Brandt. Lokförare Theodor Brandt i Falköping f 1876 + 1965, känd hembygdsvän. Munters släkt, Skomakarhemmet i Häggum.

Vol 6 23

August Wallqvist, klockarson från Eggby, folkskollärare i Skärv och Ving. Bergströms Böljan i Bolum. Karin Holms släkt (Hon var hembiträde hos Hjilmer Johansson i Uddagården. Släkten Tranberg i Stenum. Släkten Brohlin i Stenum. Släkten Flygare i Skånings Åsaka.

Vol 6 24

Gästgivare Sven Jönsson i Garpegården Bolum. Botorp i Broddetorp. Fam Magnusson i Bolum

Vol 6 25

Håv Kappagården, Brink, Lejon. Augustsson i Alebäck.

Vol 6 26

Släkten Gril. Grönqvist Korpatorp 1894-1925 Uddagården folkskollärare. Abrahamssons söner och deras mor Hilda, syster till Hjilmers far. Dahlqvist i Storegården. Peter i Myra riksdagsman f 1615. Släkten Myra i Synnerby med många präster. Biskop Beckman i Skara.

Vol 7 27

Sätuna by många roliga historier. Soldaten Kjäck Lögetråget el Också en duell, Brandstegen soldat Sälle. Öknamnet Bläsen, Sätunavisan, Majstenen, Markusstenen, Sägner från Sätuna. De olika skiftena från Sätuna.

Vol 7 28

Gunnarssläkten i Bjellum Alexandersson Stora Lycke Bäckagården Päregården Bissgården Penningkrukan i Bissgården.

Vol 7 29

Släkten Jonsson i Vässtorp. Släkten Jonsson i Arvidsgården i Hornborga. Folkskollärare Holmgren i Broddetorp. Stationsinspektör Kjellberg Broddetorp. Släkten Brolin, Stenum. ”Stålingen”

Vol 7 30

Sven Nilsgården, släkten Hoffman Deragården Hornborga Afzessläkt

Vol 8 31

Backen Holmagården, Wallroth, Selma Lagerlöfs släkt. Selmas mor var född Wallroth. Johan Peter Wallroth född 1780 i Värmland inhystes i Klockarbolet i Bolum. Selmas morfar blev ingenjör i Karlstad o en hans dotter blev Selmas mor.

Vol 8 32

Erik Perssons släkt i Slöta. Anders Petter Eriksson, son till E Persson. Intressant om Erik Persson. Kyrkoherde Borglund i Börsstig med sonen Per Niklas. Bestraffningen i Bolums skola vid sekelskiftet (Lärare Claes Abrahamsson) Hjilmer Johanssons anor från 1500-talet.

Vol 8 33

Släkten Grill (Polen) Hjilmer Johanssons förfäder. Skräddarmästare Gustav Åkerstedt från Åkarp i Valtorp efterlämnade 800.000 kr ”Bra ihopsytt skrev Falk Tidning 130-1896. Schumacher , Stora Lycke.

Vol 8 34

Teorier om Afzeliussläktens ursprung. Den vandrande juden Ahasverus. Afzegårdens ägare 1806-1952. Släkten Engström och Holmqvist.

Vol 8 35

Hjilmer Johanssons mormors anor. Furåkers släkt (Åmark) Ester Netterblads kusiner Holger och Sivan Andersson i Skara Möbelhandlare. Hjalmar Svenssons härstamning från Vinköl f 1894.

Vol 9 36

Hjilmer Johanssons släkt. Wallinsläkten. Daléns släkt Fridene. Otto Dahlén var specerihandlare i Broddetorp i nära 60 år.

Vol 9 37

Silbergs Stommen Hornborga. Mejerist Martin Andersson Sätuna brodern Evert Skattegården, N Lundby. Kajsa Nyberg f Lilla Åkatorp. Silbergs har anor från Afze Larsson.

Vol 9 38

Herr Lagesgården Kristiansson, gammal släktgård. Frimansgården gammal släktgård där minnesstenen över Arvid August Afzelius står.

Vol 9 39

Släkten Stark från Händene Hjilmers släkt. Mors minne i Skara.

Vol 10 40

Afze Larssons anor 1635-1731. Nettersäter Öglunda Netterblad, Trumpetaregården. Johannes Arvidsson Kärrtorp 1767-1821. Gerda Kjellander gift Stenvall i Berg. Släkten Kjellander Johan Lyckefält f 1900 Stallarholmen. Lyckebäck Lilla Lycke Kjellander Ökull. En stor släkt. Gunnarssläkten.

Vol 10 41

Kjellander Lyckebäck Lyckefält

Vol 10 42

Tornarp, namnet Nissvant. Kulturbilder om tre soldater. Släkten Stark plockade ”Sjanax”. Vidskepelse ”om ödlor i magen” Förklaring över frälsebönder Vintorp Björstig. Trillingarna Stark Spelmannen Anders Johansson, ”Spelen”. Östergården Brismane. Billings i Rådene.

Vol 11

 1. Vargarna omkring 1850. Hutlösa = Broddetorps pastorat, Menslösa = Segerstads. Hansabacken = till omkring 1860 avrättningsplats för Valle härads tingsrätt. Den siste avrättade hette Klas Furuberg. Hans mord Stommenmordet 1854. Jonas Andersson slog i ilska sin fulla hustru till döds. Ouppklarat mord 1902. Mordet på Tomta Stina, ej uppklarat. Mjältbranden 1899. Jeppe på Berget dog av kött från en smittad kalv. Historien om Stenholm. Toltan Voiteck, namnet efter en inflyttad polack. Han och hans hustru dog i pesten 1711, som skördade 80 offer i Broddetorp. Runsten från Broddetorp, nu i stensalen på Museet från 1260. Runstenen från korsbacken och berättelsen om vägen till Hornborgasjön. Förlikningen i Broddetorp mot det lutherska kätteriet. Från krigsåret 1566 Gudhems och Valle härader. Hornborga kungakors mycket intressant.

 2. Gengångare och andeskådare. Dödstro och gravseder. Mycket stoff.

 3. Mjölkaharen och Draget. Mylingen. Lyktgubben. Tomten. Sjöfrun och Näcken.

 4. Skrivna föredrag i Bitterna skola. 1905 och 1912 om Sveriges stenålder och bronsålder och Svenska historien i föreläsningsföreningens regi. 

Vol 12

 1. Släkten Berggren St Veka Sätuna. Släkten Carlstrand St Veka Sätuna. Von Beckers, Traneberg gift med Brita Ulfsparre. Brev till Hjilmer Johansson. Fadern dog 1942. Gyllensting på Bränneberg Häggum. St Torpa. Gårdsnamn i Hornborga och Bolum. Visor och Stäv. Förteckning över fotokopia. Kyrkor och skolor i Broddetorp.

 2. Fattigvårdsärenden Diverse.

 3. Släkten Wahlstedt, George von Döbeln, Släkten Springer.

Vol 13

 1. Etnografiska från Bolums kommun. Varsel, sjukdomar, seder, råd och rön, ramsor, oväder. Onde tisdagen 1844-03-19, 1880, råd och rön om väderleken, spådomar, likstod, sanna historier, Västgöta litteratur, nykterheten inom Bolum, kyrkligt och drunkningar i Hornborgasjön.

 2. Mer etnografiska. Broddetorps hembygdsförening. Från snövintern 1951. Bolums gamla fornstuga. Garpegården = Gästgivaregården i Bolum. Familjen Otter på Botorp. Kyrkvaktare i Broddetorp. Broddetorps sockenhistoria. Auktionsprotokoll från 1901.

 3. Föredrag Hjilmers uppsats om byn med de leende ängarna.

 4. Tollestorp Häggum. Skomakarhemmet i Häggum. Släkten Kindbom i Häggum. Lithberg i Stenstorp.

 5. Skaraborgs läns Lantmannaskola 1919 - 1920. Hjilmer elev där. Intressanta dikter. Folkskollärare Klas Abrahamsson, 50 år 1919. Folkminnespristävlan 1927.

Vol 14

 1. Kärragården: Per Afzelius erhöll fasta å gården 1778. Han har köpt hemmanet av friherre Måns Palmstierna. Nuvarande ägare Göstas änka och barn, Hoffman. Petter Larsson dotter Emerentia Margareta gift 1891 med folkskollärare K A Holmgren i Hornborga. Ägare till Kärragården. Hwassagården. Helsingegården. Böljan (Einar Stark) Br Andersson, Holmagården ++ Falbogården, Botorp, SvenNilsgården Backen, Kappagården, Brinkstorp, NordBreagården, Böljan, Lunnen, Korpatorp, Sörgården, Västorp, Päregården, Grefvagården, Trollsvik, Backen, Skattegården, Afzegården (Holmqvist), Deragården. Väster Bredegården, Källegården.

 2. Ett flertal släkter. Gustav Daléns släkt. Johan August Billberg fr Häggum.

 3. Räkenskapsbok från Uddetorp. Hilda Anderssons födelsebok. Etiketter.

Volym 15 58

Avskrift angående sockenstämmans beslut att ej bygga ny kyrka 1805. Gyllings släkt från Marseille. Wahlstedts släkt, Munters släkt.

Vol 15 59

Släkten Pålack från Stenstorp.

Vol 15 60

Backagårdssläkten fr Häggum.

Vol 15 61

Handlande Ture Lorens Andersson f 1862 + 1938. Hjilmers farfar Anders Eriksson, Hjilmers far + 1942, Johan Anderssons. Hjilmers mor Hilda Stark + 56. Kommunordförande i Broddetorps pastorat. Hättebrunn (Mohagen) Torpställen i Hornborga. Kåkstorp.
Vol 16 62
Lotta Häggs levnad. Lärare och lärarinnor i Broddetorp.
Vol 16 63
Mantalsskriva i Bolum 1946
Vol 16 64
Mantalsskrivna i Bolum 1946
Vol 16 65
Div släkter i Bolum. Handlare Otto Daléns anor.

Vol 17 66

Knektsläkter, Sträng bl.a. Källmans Gulles Snodings, Laffens, Hägg, Gunnar Petterson, smålänningen, Granat, Cecar, Trasses, Upplandsvisan Resslakarl.
Vol 17 67
Torpare i Bolum, Fritjof Granats släkt sen 1600-talet.
Vol 17 68 
Smeden Lundströms bouppteckning o arvsskifteshandlingar.
Vol 17 69
Bjällum namn o gårdar. Billingen. Bolums byägor. Bolumstorp. Uddeberg. Broddetorpsnamn Brev från Hjilmers far till hans blivande hustru.
Vol 17 70
Utdrag ur protokoll ang tattare. Båltorp, Bosgården Register Afzelius ättlingar.

Vol 18 71

Sätunasonens torpbebyggelse. Många konstiga familjenamn.
Vol 18 72
Kongen i Brunnum, Jonas Nilsson f 1817 Sjödalsstugan från Hornborga. Såld till Skansen för 24 kr 1987 kallas Hornborgastugan Vidskepelse.
Vol 18 73
Om supandet i Häggum förr. Ojasläkten Johan Håkansgården. Gästgivarna Borregården Varnhem. Div torp ställen i Broddetorp Lassa i Kroga.
Vol 18 74
Inga Kajsa Nyberg + 1951 93 år. Folke Ekström skriver i sin bok om henne. Kyrkvaktare Apelgren, Abrama f 1830 + 1917.
Vol 18 75
Skolan i Broddetorp. Sockenbiblioteket. Hägg Ortsnamn. Bestämmelser om hälsovården, äldrevården kyrkobruk.
Vol 18 76 ingen uppgift

Vol 19 77

Överklagande lärarinnevalet i Bolum 1930. Berättelser och sägner från bygden, en del på dialekt. Fattigvården i Bolum. Soldat Anders Bolin (Stenholm) f 1847. Bouppteckning efter Johan Gustav Stenholm + 1938 i Amerika. Testamente vari Tekla Biljer, hans syster var arvinge. Kartor över Hornborga , Sätuna och Broddetorp. Grevagården bouppteckning. Ang förpassad piga, Stadrg. Bouppteckning efter Maria Jönsdotter Rapp 1863 Folke Ekströms ????bitar. Affischer om Fornstugans i Bolum fester -28. Uddeberg Dispyt om dopfuntar. Fattigvård i Bolum. Bouppteckning efter Maria Larsdotter 1862. Bouppteckning efter Sven Jönsson Vassagården 1823. Räkningar från Bolums fornstuga. Kuvert. Nils Ambjörnsson i Broddetorp avsked. 

Vol 20 78

Tidningsurklipp ang ungsvenskarna. Intressant. Hjilmer Johansson brev 1927 utsedd till riksantikvarie Curmans ombud, men det uppdraget togs tillbaka 1930. Mantalslängd från Frökind härad 1932. Pastor Einar Perssons stamtavla. Ortsnamn och märkesplatser. Gårdspapper från Ringstorp, Edsvära. Sjukdomar och läkekonst. Husdjurssjukdomar och deras botande. Häggums sockens historia.

Vol 21 79

Hornborgabygden genom århundradena. Höjentorp. Häggums kyrka, kopior av handlingar. Erik Sandberg forskare + 1974. Julfirandet. Äspås egendom. Laffen i Bolum.

Vol 22 80

Släkten Öman från Öra , Älvsborgslän. Kringlarpssläkten från Börstig. Folkskollärare Klas Abrahamssons släkt. Auktion 1880. Affisch om krönikespel i Broddetorp. 1944 div fornfynd. Broddetorps gamla kyrka (bilder). Antemensalet, dopfuntar, Broddetorps ljuskrona Dagsnäs. Kejsarinnan av Rysslands anor. Fredsföreningen 1930. Bolums uppbördslängd 1873. 
Hans Lundbergs, byråchef Sthlm släkt . Bolums fornstuga.

Vol 23 81

Broddetorps Brandstodsförening 1926. Broddetorps pastorat av Pehr Pehrssson 1746-74. Byggnadssättet 1810, Salander. Dödstro och gravsed Byliv. En jordbrukssläkt genom 500 år Hjilmer Johansson i Uddagården Bolum. Bolums missionshus. Teaterstycke och revyvisor. 

Vol 24 82

Lekar sägner och folktro (Afzelius bl a Snickare Anders Björling, original. Fadern Nils Björling soldat. Brevväxling ang Broddetorps tekniska fabrik (Wahlström) Soldaten Nils Udd 1725. Bjärsjö kvarnar 1825. Kassabok för logen Billingen 3851, 1907-1919. Generalmönstringsrullor Vestgöta Regemente, Gudhems kompani 1729 o f. Vinterväghållning i Bolum 1871. Papper från 1821 ang Nyborg, Bolum. Lagfartsprotokoll, köpekontrakt, auktionsprotokoll fr Bolum.

Vol 25 83

Bouppteckning efter Ester Karlsson, Bäckagården Bjällum död 1955. Avskrift av protokoll ang gränsbestämningar å samfälligheten till Bolums by 1933. Kyrkoherde Linders uppsats i Julhälsningar 1918 om kyrkoherde Rånge i Broddetorp. Hästförsäkringsföreningen 1924, 26 27. Anmaningsräkning. Avträdessyn å kyrkoherdebostället i Broddetorp 1871 efter kyrkoherde Sven Walberg. Beskrivning till kartor över Skaraborg län 1880-1886 utförda av fanjunkare Fritiof Granath från Broddetorp. Protokoll från Afzegården 1884 Brandförsäkringsbrev Uddeberg och dess ägare fr 168885. Folktro kring det späda barnet. Tack från hembygdsföreningen till Hjilmer Johansson genom Bertil Holmqvist. Guldgruvan i Hornborga. Bolum fattigvårdsstyrelse. Sätuna fattigvård. Skrivelser ang Erik Johansson Uddagården val till ordförande i fattigvårdsstyrelsen. 

Vol 26 84

Norra Lundbys sockens Magasinskassa. Papper från Sätuna Socken. Bygdehistorier från Sätuna. Protokoll för Nästegårde, Sätuna. Balltorp i Sätuna historia. Intressanta artiklar av N S Lundström. Bröllops och bröllopsseder förr. Hermods maskinskrivningskurs 1942. Georg Karlsson, Skattegården Händene.

Vol 27 85

Johan Törnbergssons författarskap.

Vol 28 

86 Skrock och källkult, 87 Ordspråk och ordstäv, 88 Sägner från Assar Blomberg, 89
Släkten Kjellberg från Melldala Berg, 90 Markegångstaxa 1979 91 Något om gamla händelser i Häggum, 92 Kyrktals o mantalslängder från Hornborga, Häggum och Bolum, 93 saknas 94
Rådene Sjogersta, 95 Soldathistorier, skrock m.m. 

Vol 29 Fotografier

96 Bolums fornstuga. 97 Kyrkor och Skolor 98 Beredskapskort 1943-44. 99 Broddetorps samhälle 100 Afzeliusstenen. 101 Ekornavallen 102 Hornborgasjön 103 Stugor och Gårdar 104 Gamla Stugor 105 Div fotografier från Tyskland och Sverige. 

Vol 30 

106 Bjärsjö kvarn 107 Heljesgården, Bolum arr Blom (ej Heljesgården AOL). 108 Lotta Häggren död 1951. 109 Broddetorps ungdomsförening 1919, 1922. 110 Hjilmers böneman Alfred Persson Stommen Bolum. 111 Lilla Åkatorp 112 Gustaf Backman f 1898 original. 113 Broddetorps hembygdsförening Ordf Emil Persson 114 Månsa August 115 Luciafirande i Broddetorp 1918. 116 Snövintern 1951 117 Fotoalbum 118 Gustav VI Adolf 1951 119 Hornborga smedjan. 120 Segerstadsfalan F Träff 121 Skara foto 1870. 122 Soldattorp Skövde. 123 Stenhuggare hos Wahlströms Skultorp 1896. 124 4 herrar på blåkullafärd 1917 125 Persborg, Broddetorp, Per Jakobsson ??d-spelare. 126 Logen Billingen 127 Bankefesten 1950. 128 Mejerilag i Broddetorp 1915. 129 Bäckagården i Bjällum 130 Nycklafallet. 131 Hornborgasjön 132 V Bredegården. 133 Jubileumsutställning i Göteborg 1923 134 Mariedahl Lundsbrunn. 135 Skomakare Fredlund Skultorp 1899. 136 Åkatorps döttrar bakar till auktion 1921. 137 Sveatinget 1937 (Nazisterna) 138 Hjilmers privata kort. 139 Karlshamns kyrka. 140 Greve Edvard Hamilton m fru 1920 ? 141 Makarna Bengtsson Lövkullen 142 Nämndeman E O Hvarfvén m fru, Samuelsgården Bolum 143 Snickare Sanfrid Larsson Bolum 144 Hoffman Korsgården

Vol 31 

145 Barnbegravning hos Karl Johansson i Deragården Hornborga. 146 Vässtorp 1896 147 Johan Skog, målare +1958 87 år. 148 Slöta-Maja Bolum Original. 149 Lena i Holmagården m max. 150 Broddetorpsflickor i folkdräkter. 151 Johan Andersson, ”Laffen” 152 Andersson Rönn, ”Laffen” 153 Gustav Andersson m fru f Fagerberg. 154 Wille och Karolina Andersson Grefvagården. 155 Johannes Adolfsson, bror till Stöten Gustav Adolfsson (Slöta Maja) 156 N J Andersson m fru. 157 Kajsa Andersson fr Brismare. 158 Mjölnare Johannes Andersson Bjärsjö. 159 Hjalmar Arleman konstnär. 160 Hjalmar Andersson V Bredegården. 161 Alekärr Bäckars 1951. 162 Folkskollärare Klas Abrahamsson Bolum 163 Interiör av Bolum skola. 164 Backaman Klockarbolet Fredhem 165 Backgården Frans Stenholm Bolumtorp 166 Lärarinnan Ester Broqvist Bolums småskola. 167 Backa Brittas Betty 95 år. Emma 90 år. 168 F W Berggren författare till ”Västergötlandsbygder” 169 Bjurum slott. 170 Bjällums gamla kalkbruk 1927.171 Folkskollärare Alfred Blomgren Bolum. 172 Biljer i Bolum 173 Botorp 174 Brismene kyrka. 175 Soldat Johannes Brodd 176 Broddetorpare. 177 
Bäckströms Skattegården. 178 Dahléns affär. 179 Musikanterna Dahlqvist. 180 Div landskapsvyer. 181 Alma o Henning Englund. 182 Ekornavallen restauration 1944. 183 Gustav och Johan Eriksson 1952. 184 Evald i Sätuna Skomakare. 185 Falbogården Bolum 186 Fem generationer i Säckesten 187 Flakebergsstugan Ugglum. 188 Flian 189 August Friberg Frimansgården. 190 Fornbacken Hasslösa. 191 Fröjda-Karta i Broddetorp. 192 Galgen 193 Garpagården 194 Grottesgården 195 Grundläggning S Snicken Frimansgården. 196 Sanfrid Grönkvist Korpatorp. 197 August och Inga Gustavsson Trollsvik 198 Klemens Göransson 1931 199 Hakåsen Sätuna 200 Hembygdskonferensen i Falköping 1934. 201 Hermansson Stommen 202 Folkskollärare Hedren Broddetorp 203 Holmagården Bolum 204 Folkskollärare K A Holmgren 205 Holmqvist Säckesten 206 Hornborgaån 207 Vid korsvägen Hornborga. 208 Tranor Humbla. 209 Mjölnare Håkansson Snikens kvarn Snidare. 210 Kung Inges hög i Hånger Sätuna 211 Lotta Hägg med sönerna Nisse o Evert. 212 Häljesgården Bolum 1923 213 Korsgården nuv ägare Paul Jakobsson 214 Britta Klippås f Jonsson från Fridhem. 215 Frans Johansson m fru Vilan 216 Halvdan Johansson Backen 217 C L Johansson Munkgårds släktens stamfar. 218 Johan W Jonsson Arvidsgården o Fiskars Gustaf ? ( Trol-ägg 1977) 219 Karl Jonsson Munter. 220 Linus Johansson ”Vackera” . 221 Järnvägsstationen Broddetorp. 222 Järnålders röse i Bolum 1925, 223 Knektgården Olof Johansson 224 Orgelbyggaren Kullbom, 225 ”Kycklingens” 1922, 226 Kärragården, 227 Nils A Larsson Bosgården 1919 Badene egendom Kvänum. 228 Lars Nilsgården, 229 August Lejon Kappagården 1919. 230 GH Lindstedt 1922, 231 Alfred Lindströms auktion, 232 Lottor i Broddetorp, 233 Luciafirande i Broddetorp, 234 Lundsbrunn restaurangen 235 Maria Löf 236 Kristina Mellqvist, 237 Munkatorp Sandberg. 238 Karl Nilsson m fru Holmagården 239 Ernst Nilsson Vättlösa, 240 Kronojägare Norden, 241 Olsson på Uddeberg, 242 Emil Persson Sätuna komm.man, 243 Per Håkansgården 1947. 244 Perstorp Kull soldat. 245 Bröllop Gunborg Fredrikson o Sven Rickardsson Hornborga Missionshus. 246 Tilda Rehn m son Gustaf. 247 Robinsson Kåkstorp 248 Råda Kyrka, 249 Segerstadsfalan 1921 250 Johan Silberg Stommen Hornborga. 251 Självporträtt av fotografen 252 Skulpturarbeten, 253 Smedjan Wallin i Bolum 254 Storegården Sätuna. 255 ”Statars ” i Bjällum 256 ”Svenna Lotta ” 1916 257 Paul Svensson komm kamrer i Gudhem 258 Säcksten bikupor, 259 C F Träff Sigvardstorp fotograf, 260 Tomten Bolum eldsvåda 1946, 261 Bröllop i Torstensgården 1918, 262 Johan Toppo Karl Fred, 263 Törnagården Karlsson, 264 Johan Törnbergsson författare organist komm man + 1952 265 Trollhättan 266 Skara orkesterförening 1926, 267 Vadstenaresan 1944, 268 Signe Wahlstedt gift med Erik Svensson i Afzegården 269 Wahlander i Bjällum. 270 Vallgren m fam, 271 Amanda Wallin. 272 Varnhems kyrka och skola, 273 ”Kåsta”-Ville i Segerstad. 274 Vintermotiv fr Broddetorp 275 Vättlösa kistan från 11 talet. 276 Västergötlands museum, 277 Fru Zetterberg m man o sonen Gunnar kyrkvaktmästare, 278 Dödsannons över Oskar Larsson fr Källegården. 279 Brandberg Adam m siste ägaren Olausson. 

Vol 32 

280 Stenstorps municipalsamhälle 1923 - 58. 281 4 st. häften med bilder av krigsfartyg. 282 Om Hornborgasjön. 283 Utredningar om Hornborgasjöns sänkning fr 1848-1968

Vol 33

284 Logen Billingens medlemmar 285 Tidningsurklipp om hembygdsvård. Intressanta artiklar. 286 Seder och Bruk, skrock och sägner om döden. 

Vol 34 

287 Om allmogens humör och sinnelag samt hushållning i hemmen 288 Sägner upptecknade av Hjilmer Johansson. 289 Trollsägner 290 Andeskådare och gengångare. 291 Brev från Anders Jonsson till Brita Eriksdotter Toltan 292 Bruk vid frierier trolovning mm 293 Lönnkrogar sockenmagasin skallgång. 294 Hornborgasjön (PO Swanberg) 

Vol 35 295

Kärragården Bolum

Vol 36 

296 Förteckning över fasta fornlämningar i Bolum, Broddetorp, Hornborga o Sätuna socknar. 297 Broddetorps kyrkbygge. 298 Bolumstorp Olof Grottesgården köpekontrakt. 299 Rättegången om Bolumsbäcken 1932-33. 300 Bolums allmänning trätan om Kyrkbacken. 301 Handlingar om Klyftamon. 302 Billingen och Klyftamon 1835. 

Vol 37 

303 Kontroversen mellan pastor Pehr Afzelius Broddetorp och Eric Otter Botorp 1786. 304 Gamla handlingar från Sjogerstad 305 Lars Nilsgården Slötes Bolum 306 Tomten Bolum 307 Munters skomakarhemmet Häggum. 308 Kåkstorp och Toltan 

Vol 38 

309 Hovs by hemman och gamla papper. 310 Ekorrnavallens restaurering o invigning. Broddetorps Gyllene Bok. 311 Stämmoprotokoll från 1700-talet. 312 Byordningar gamla. 313 Byordningar gamla. 

Vol 39 314

Bolums hemman. Backgården, Törnagården Holmagården Rättegången mot Jonas Magnusson i Ekeskogen Häggum.

Vol 39 315

Vol 39 316

Visor Häggumvisan. 

Vol 40 

Handlingar om Händenstorp.

Vol 41 

Redogörelse över förvaltning av förmyndarskap för Eva Matilda Gustavsson Perstorp Broddetorp under år 1931.

Vol 42 

317 Deklarationer avgifter mm, 318 Boutredningshandlingar efter handlare A E Larsson i Holmagården Bolum. 319 Grundkurs i dubbel bokföring, 320 Räkenskapsbok för kontrollören, 321 avräkningsbok 322 kapitalbok, 323 kassabok, 324 spannmålskladd, 325 Räkning med Skaraborgs Läns Tidning. Räkningar från Hilda Anderssons begravning 1956 (Hjilmers mor). 327 Bouppteckning efter Hilda Andersson Uddagården. 328 Brev med anhållan om foto till ett blivande arkiv, 329 Karin Holms deklarationer år 1949-1964. 

Vol 42

330 Greve Edvard Hamilton på Bosgården 1922. 331 Gamla kort på div byggnader Auktionsprotokoll 1879 Katekisationer Herman Hallin 1893, Protokollsbok för Blåbandsföreningen 1895. Det Svenska Pelmansystemet(anteckn). 332 Artillerifotoalbum.

Vol 43 136 - 332

Kan tillhöra 30
116 Snövintern 1951 , 117 Fotalbum, 118 Gustaf VI Adolf 1951 , 119 Hornborga Smedja, 120 Segerstadsfalan Thräff 121 Skara Foto 1870tal
122 Soldattorp Skövde 123 Stenhuggare hos Wahlströms Skultorp 1896 4 herrar på Blåkullafärd 1917, 125 Persborg Broddetorp Per Jacobsson fiolspelare. 126 Logen Billingen 127 Bankefesten 1950, 128 Mejerilag i Btrop 1915, Bäckagården Bjällum, 130 Nycklafallet, 131 Hornborgasjön 131 V Bredegården133 Jubleumsutställning Göteborg 134 Mariedahl Lundsbrunn 135 Skomakare Fredlund Skultorp 188. 
136 Åkatorps döttrar bakar till Auktion 1921, 137 Sveatinget 1937 Nazisterna, 138 Hjilmers privata kort, 139 Karlshamns kyrka, 140 Greve Edvard Hamilton m fru 1920, 141 Makarna Bengtsson Lövkullen , 142 Nämndeman E O Hvarfwen m fru Samuelsgården Bolum 143 Snickare Sanfrid Larsson Bolum 144 Hoffman Korsgården 330 Greve Edvard Hamilton på Bosgården 1922, 331 Gamla kort på diverse byggnader, Auktionsprotokoll 1879, Katekisationer, Herman Hallin 1893 Protokollsbok för Blåbandsföreningen 1895, Det svenska Pelmanssystemet
332 Artillerifotoalbum.

Vol 44 333

Räkenskapsbok (Hjilmers privata).

Vol 44 334

Bolums sockenprotokoll 1885

Vol 44 335

Hornborga sockenprotokoll 1885

Vol 44 336

Hornborga kontrabok för fattigvården 1892.

Vol 45 337

Specialräkenskapsbok för Bolum 1863-64-65.

Vol 45 338

Protokollsbok för Broddetorps Hembygdsförening. 

Vol 46 339

Förmyndarskapsbok för Sätuna Hornborga och Broddetorps socknar 1885-88 o 1904.

Vol 46 340

Kärrtorps gårdshandlingar. 

Vol 47 341

Hjilmers pass, Fam Lundgrens släkt. Gravbrev Rödakorsavgifter för Hilda Andersson Uddagården.

Vol 47 342 

Ang Testamente till Missionen efter handlaren A E Larsson Holmagården 1934.

Vol 47 343

Bouppteckning efter Hjilmer 1971. Lind noterar att 344 saknas.

Vol 48 345 346

Brev till Hjilmer och hans mor Karl Zackens Hägg. 346 Brev

Vol 49 347

Deklarationer. 

Vol 50 348

Album gamla personbilder.

Vol 51 349

Div debetsedlar.

Vol 51 350

Otto Sandler 1854 (f 1831) uppförde villan Sundsborg i Broddetorp Gustav Johan Drakenberg, konsistorieamanuens i Skara, död 1917 i Skara. Linus Vackers familj 7 barn Karin Johansson ”Bärntes” föräldrar. 7 barn. Familjen Edman, 11 barn.
Div gamla talesätt och uttryck. Hilda Andersson gift med folkskollärare Abrahamsson, betyg från kammarjungfrutjänsten i Dala. Asta f Lindgrens släkt. Brevväxling med Harald Schiller och redaktör Wrang.

Vol 51 351

Priv brev. 

Vol 52 

352 Om professor Wingstrand från Stenum, chef för Zoo i Köpenhamn 1965. 353 Svartsjövisan Andersson Rönn (Laffa Frans) 354 Rune Karlins tipsvinst. 355 Släkten Afzelius. 356 Div tidningsartiklar om Broddetorp. 357 Otto Dahléns o hans frus släkt. 358 Släkten Tornblad 359 Fritiof Grants släkt. 360 Bouppteckning - 42 efter Johan Andersson Uddagården. Besvärsskrivelse över installering av telefon på pastorsexpedition (Folke Ekström) 361 Brev från Hjilmer ang. tranor o tandl. Swanberg. 
Vol 53 362

Visitationsprotokoll.

Vol 53 363

Tidningsreferat från Fruktodlarföreningen o Skytteföreningen.

Vol 53 364

Meddelande till kyrkliga myndigheter o hembygdsföreningen ang ????? kyrkogårdar o anslag till minnesvärda platser.

Vol 53 365

Fotobeskrivningar

Vol 53 366

Sägner o berättelser mm En artikel av Anne (Falkås).

Vol 53 367

Deklarationer

Vol 53 368

Rättegången mot Hjilmer i Uddagården. 

Vol 54 Saknas

Vol 55 370

Identifierade och oidentifierade fotografier. Div. stora fotografier.
8 Skitarekajsas, Dallöves 9, Vittens 10, Björkes, Björka-Svens 11. Skattes, ides 12, 
9 Bärnt-Emila Julslaktet
10 Litesvenna
11 Slätteröjesbollas, Slätteröjesbollas Erssens.
12 Holmagårdsknektes, Bessgårdsknektes 13, Andersgunnarsgårds soldater, Dises 14, 
Disens föräldrar
¤ Bengtgårdsknektes 15, Olofesstjörnsgårds soldater, Bengtgårdsknekta 2, Essbjörnsbårdensknekt 7, Stjärna-Bohlin
¤ Grottesgårdsknektes 16, Olofgrottesgårdens soldater, knekt 1,2. Grottesgårdsknekt 5, Gamle -Palms.
¤ Litens
¤ 47 Ponkes 11 bl.
¤ 53 Fot Olle Rim 80 bl
Obs ! Sista kuvertet med påskriften : Fru Greta Törnbergsson, Tullportagatan 8 a: Fotografi av Karl Fr Andersson Skultorp. Fattigstugan Hornborga Tå. Kortet taget den 5 maj 1907. Förstoring av detalj av föregående kort. Tre fattighjon i närbild. 

Vol 56 

Kapsel i form av en öppen blå plastlåda , sidor med fönster Fol ca 24x32 cm. (Sign månd d 11 okt 1982 G.S-m)

Vol 56 1 

Bolumsamlingen Hackåsastaden soldatbyn i Hornborga. Hjilmer Johansson Fol 87 blad (blanka baksidor) Maskinskrift. Framsidan präntad text. Orginallappar, blyerts fördelade på 5 kuvert. 
Vol 56 2 

Skolan strax efter 1850. Maskinskriv Fol 3 blad. Orginallappar i kuvert. Ett av foliebladen är handskrivet.

Vol 56 3-8

Renskriften finns både för hand och med maskin. Originallapparna finns i kuvert. 

Vol 56 3

Sägner 13 fol s (6+7)

Vol 56 4

Åsabebyggelsen. Fol. Maskin 3 s för hand 2 s.

Vol 56 5

7. Pärsses-Gustava. 2 Fol. (1+2). (Dvs hskr båda s. 1bl.)

Vol 56 6

Ressla torpare i Fåfängan. Maskinskr. 10 s. Handskr 13 s (men 8 blad)
Vol 56 7

Kveckes 7. Torparkontrakt Kvickes. Fol. Maskin 5 s., Fol handskr 1 blad, 2 s., 4:o 4 blad, 7 texts.

Vol 56 8

Rankens 2 Rankens 3, Rankens Tbl 2...., Rankens 3:2, Rankens 3:3, Rankens 4, Rankens 5. Fol maskin 9 s., Fol handskr 6 blad, 12 texts.

Vol 56 9-10

Gemensamt brunt kuvert, ca 32.5x23 cm, innehåller nr 9 och 10.

Vol 56 9

6 Krutes 43 bl. Fol. Handskr 7 blas, 14 textsidor, Fol maskin, 5 blad, blanka baksidor.

Vol 56 10

Resslatorparne i Rabua, Anderstorpa; Erssens, Lundbergs, Logubbens 2, Snugghennings, Varjes 3, Vargens, Lunna 4, Stadis 5, Fol handskrift, 7 blad, 14 textsidor.

Vol 57 Tidningsurklipp

371 Hornborga, 372 Segerstad, 373 Händen, 374 Gudhem, 375 Önum, 376 Härlingstorp, 377 Järpås, 378 Grolanda Jäla, 379 Dagsnäs, 380 Varv, 381 Torbjörntorp, 382 Borgunda, 383 Sätuna, 384 Sätuna, 384 Skara, 385 Broddetorp, 386 Stenstorp, 387 Sk Åsaka, 388 Högstena, 389 N Åstorp, 390 Axevall, 391 Börstig, 392 Sjogerstad, 393 Undenäs, 394 Ullene 395 Kinneve, 396 Kälvene, 397 Larv, 398 Kvänum, 399 Vårkumla, 400 Sjogerstad, 401 Vilske Kleva. 

Vol 58 Tidningsurklipp

402 Tidaholm, 403 Jättene, 404 Ekornavallen 405 N Lundby, 406 Brunnhem, 407 Kölaby, 408 Åsle, 409 Vartofta, 410 Ölanda, 411 Falekvarn, 412 Slöta, 413 Synnerby, 414 Sandhem, 415 Bolum, 416 Fridhem, 417-419 Div tidningsartiklar, 420 Aftonbladet 1920, 421 Aftonbladet 1917, 422 Tidn ”Ditt land”, 423 Stockholms dagblad, 424 Vårt rena kors 1945 nr. 2 och 5. 425 Västergötlands annonsblad 24 dec 1930, 426 Då jag var ung, 427 Seder och bruk, 428 Seder och bruk, 429 Seder och bruk.

Vol 59 Tidningsurklipp

430 Västergötlands historia och personhistoria, 431-434 Div tidningsartiklar, 435 Allmän västgötalitteratur, 436 Skaraborgs läns tidning, 437 Tidningen Trosvittnet, 438 Svenska turistföreningens tidskrift, 439 Falköpings tidning, 440 Krigsinformation juli 1943, 441 div tidn artiklar Västergötland, 442 från en minnesrik västgötabygd, 443 Handskrivna manuskript, 444 familjenyheter, vigslar förlovningar födslar. 446 Kyrkor och samfund, 447-454 famnyheter, dödsrunor. 

Vol 60 

455 - 465 Mantalslängder
455-465 Mantalslängder.

Vol 61 466

Tidningen Trosvittnet

Vol 62 467

Tidn familjens veckopost. 


Start ] Heljesgården ] Kapellet i Hornborga ] Kultur i Hornborga ] Bygdemusik ] [innehåll ] [ början ]
sidan uppdaterad 2015-04-13

Start ] Innehållet ] Hornborgasjöns Krönika ]