Trätornas Träsk

Revival om
Hornborgasjöns Öden i Skara

[Bjellum.se] Uppåt ]

Revival på Biblioteket i Skara

Efter fjorton långa år väcktes sagan om Hornborgasjön till liv igen. Det kalla högtrycket över Ryssland har hejdat tranorna från att anlända i tid, men det hindrade inte att Skubbasalen på Biblioteket i Skara fylldes till sista raden av en förväntansfull publik. Ungdomarna som hade inbjudits från universitetet i Skövde och kringliggande gymnasier uteblev och ungdomsgenerationen gick därmed miste om en för en naturintresserad ungdom viktig beståndsdel av landskapets naturalhistoria.


Eva Ahlgren, Lars Hjertner, Igahlill Wagelin och Göthe Norhäll

Där stod de nu igen ensemblen från förr och väckte till liv den musikteater som bär så mycket av områdets historia. Manuset handlar om de senaste 100 årens historia där P O Swanberg porträtterades av Catinka den kvinnliga huvudpersonen i teatern. Hon spelades av Ingahlill Wageling. Som motspelare i det inlagda romantiska dramat spelar Lars Hjertner, den av sänkningsföretaget så föraktade fallägarsonen. Duetten kan dock charma oss med ledmotiven som "Sångsvanen" och "Du väljer själv", de två örhängena från förr som fortfarande ringer i öronen för de som fått uppleva pjäsen.


Per Larsson håller i noterna

I sångernas centrum sitter Per Larsson, som svarade för ackompanjemanget vid sitt piano varifrån han guidar övriga i ensemblen. Susanne Lind som på sin fiol tolkar forsens smärta när den inte längre kan ge bönderna bröd på borden. Göthe Norehäll kan med sina klara stämma ge röst åt Arne Källare som ägnade många år att beskriva och prognostisera sjöns utveckling i "vassarian". Lars Hjertner kan på ett lekfullt sätt gestalta alla myndigheters tyckare i form av Merlin, som varit ända i Amerika och lärt sig det sista.
Eva Ahlgren kan elegant leda oss vidare i den förkortade handlingen mellan musikstyckena för att skapa den helhetsbild om sjöns öden som pjäsen velat förmedla.

Manusförfattaren, pedagogen och regissören Dag Norgård fanns med i publiken och speltemperaturen steg avsevärt, när han plötsligen dyker upp under spelets gång.

Susanne Lind; Lars Hjertner, Ingahlill Wagelin, Göte Norhäll och Eva Ahlberg tackar för applåderna

Det var ingen tillfällighet att musikteatern kallades Trätornas Träsk, där trätor och oegentligheter följt i sjöns spår sedan 211 år tillbaka. Ännu bär sjön sitt namn med heder och det sparades inte på krutet när Hornborga Kultur kort sammanfattade vad som skett och sker vid sjöns stränder.
Flera röster ur publiken höjdes för att få besked om när nästa revival skulle äga rum. Alla vet att spelglädjen och kraften i pjäsen borgar för att det inte var sista gången som den spelas.

Start ]
[underordnad]

april 2013