NolBreagården  

 

 

NolBreagården ligger i kanten av Berget Billingen med en fantastisk utsikt över Hornborgasjön.

Två lador som flyttades hit 1878 i samband med skiftet har mycket att bjuda. Bilden från pionernas månad 2011.

Detta är delar av en gård som utskiftades 1878 i samband med Bjellum Bys laga skifte. Stallet som Du ser är av äldre datum troligen från början av 1800 talet.

Den västra delen av stallet tillbyggdes troligen 1905, var tidigare en gresebo och hönshus. Nu är den en skrivarstuga som kan komma att ombyggas till en lägenhet.

Gårdens och byggnaderna har inte ändrats nämnvärt sedan de utflyttades hit. Magasinet till vänster byggdes på 40 talet. Körhuset kan ha byggts slutet av 1800 talet i akt och mening att driva det tröskverk som stod inne på logen strax innanför körhuset. Det unika med gården är de två uthusen som nu har nylagda tak av vass. När de flyttades hit fanns inte så mycket vass i sjön så man var hänvisad till halmtak och vid renoveringen av taken återfann vi bindemedel av björkris eller björkrötter.

 

Takens hållbarhet är god och på det högra uthuset har vi rester av vass och rågnekers från slutet av 1800 talet. För närvarande bedömer vi att taken inte behöver åtgärdas på över 75-80 år.

Ladan den norra av de båda flyglarna har också en äldre historia än vad skiftet berättar. Här med två veahäsar och en blommande sydvägg. Att Hornborgasjön ligger i bakgrunden skämmer inte. Tomten utgör 4 tunnland och sträcker sig ner till vägen vid synranden.

Huvudbyggnaden en mangårdsbyggnad till ¼ mantal NolBreagården tvingades tillsammans med två andra gårdsdelar att flyttas från Bjellums bykärna i samband med laga skiftes genomförande. Byggnaden en timmerbyggnad genomgick en total renovering i början av 1980 talet. Nytt kök, badrum och sanitet under samma tid.

Ladan har vi renoverat  en gammal lagning, så nu kommer taken att hålla minst 50-60 år innan de behöver åtgärdas frånsett môrning förstås. Här har investerats ca 300 kpeng.

Boningshuset har nu helrenoverat utvändigt med ny panel målning och takrännor

  [Innehåll]

Sidan reaktiverad april 2015