Erikska Ätten  
 

Erikska Ätten

Start ] Uppåt ]
Start ] Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ]


Erik Jedvardsson

Från och med 1152 upplät de stränga cisternienserna sina kloster för kungligheter. Men var i kyrkan Erikssönerna är begravda är fördolt, möjligen att Läspes syster Ingeborg ligger hos sin bror i någon slags familjegrav, rimligen i höjd med altaret. Efter branden 1234 flyttades kanske gravarna till i höjd med altaret. Medeltida gravars utsmyckning antyder mest en oro för framtiden, varför kungarna inte har några minnes runor, över gjorda bedrifter. De la Gardie vinnlade sig vid restaureringen om fakta i målet kring kungarna så gott det nu gick. Man funderade mycket kring Inge d:ä, som ju donerade till Vretakloster, men traditionen säger att han ligger i Varnhem. 

Erik ”den Helige” (citationstecknet befogat) Jedvardsson gift med Kristina, dotter dotter till Inge d:ä. Kan ha varit Jarl i Svealand ? accepterad i Götaland först år 1157. Vad som sägs om Erik är en uppteckning från 1300 talet och en frukt av sonen Knuts behov av att ha en legitimitet för släkten att inneha kronan. Det berättas på hans meritlista att han var i Finland och kristnade folk och att han dödades utanför Domkyrkan i Uppsala. (Erik åker med biskop Henrik för att kristna Finland. Henrik dör martyrdöden och blir helgon. Erik dödad i strid 18 maj 59/60 utanför Heliga Trefaldighetskyrkan i Östra Aros av Magnus Henriksson. Traditionen bjuder att han inte lär sig störas i mässan utan kliver ut obeväpnad på kyrkbacken, decapiterades medan han låg på marken. Han upptas 40 år senare i en helgonförteckning Vallentuna kalendariet 1198 påhejad av sin son Knut. Erik blev nationalhelgon men aldrig stödd av påven). Gravsattes i G:la Upsala men skrinlades senare för årliga ceremonier i domkyrkan i Uppsala. Relikskrinet från medeltiden smälte Gustav ner men Johan III kompenserar med ett silverskrin. Erik blev ca 40 år. 

Myten har drag av vad som defakto hände Sverker d:ä, som var en mycket from man, dessutom instiftar han både Alvastra och Varnhem. Tvärtemot Erik som jagar bort munkarna. Ryska källor anger en missionsaktivitet under Sverkers tid och vi minns ju att Sverker mördas på befallning av en dansk prins. Danska trupprörelser i Svealand är inte kända i Svealand vid Eriks tid. Kan det varit sonen Knut, som medvetet underblåst legenden om faderns helighet och valt Varnhem som familjekyrka för att dölja faderns fadäs att chikanera klostret. Tidiga legender beskriver mer Erik den heliges föregångare Sverker bl.a. om korstågen till Finland. ty i ryska annaler finns beskrivet om en svensk kung som 1142 d.v.s. under Sverker tid besökte Ryssland i syfte att omvända dem. Eriks helighet tycks vara en politisk produkt och hans enda helighet skulle vara dessa korståg som nu är ett intet. Erik den helige var inte så helig här i Västergötland, varför Uppsala tar emot honom med öppna armar. 

 

Estländare bränner i Sigtuna 1187.

Knut Eriksson

1167-1195/96. Knut börjar sin karriär genom att mörda i den Sverkerska ätten (Karl och hans brorsöner) för att få makten. Knut Erikssons hustru, vars namn är okänt kommer från en för Knut betydande politiskt viktig släkt satt i okänt nunnekloster, när han var landsflyktig. När han återtagit makten tar han henne ur klostret och får med henne många barn. Hon blir emellertid svårt sjuk och lovar, när hon blev frisk ett liv i kyskhet, (går i kloster 6 å före makens död). Knut samtycker, men skriver till påven och ber att hon förlöses från klosterlöftena (något som en påve måste samtycka till om en nunna vill gifta sig). Påvens löfte var viktigt för att inte sonen Erik skulle bli klassad som oäkting. Detta att Knut tar en kristibrud till hustru påverkar hans närmast överväldigande intresse för kyrkan, som i honom får ett viktigt stöd. Bl. a. inrättas under hans långa maktinnehav 3 nya kloster i Sverige. 

För att legitimera sin kungakrona gör han fadern till helgon, därför att det behövs i konkurrens med övriga Nordiska länder. Olav den helige och Knut den helige av Danmark är förebilder. Det är heller inte fel att helgonförklara sin far för att skyla över hans ”illdåd” i Varnhem, där han troligen jagat bort munkarna, för att få sitt hustruarv. 

Oavsett allt detta är hans regeringstid lång och han bör nog betraktas som en duglig regent under vilkens tid Sverige formas alltmer. Men han har fiender.  Knut återupptar mynslagningen som legat nere sedan Emunds dagar. Äldste sonen utses till efterträdare. Sverkerska ätten kan utnyttja detta med nunnan för att ta makten och kan ha gjort så med Hjälp av Birger Brosa den tidens starke Jarl, som tidigare var Knuts allierad. (Kan han ha varit gift med fadermördarens änka ??). Medeltida såpopera ! Erik Knutssons. 

Erik Knutsson

Överlevde Sverkerska ättens överfall i Älgarås 1205, åker till Norge och återkommer tre år senare och segrar i Lena blir kung och försvarar sig vid Gestrilen. Kröntes vet vi av Sverkers ärkebiskop nov 1210. Gift med Rikissa en dansk prinsessa efter Valdemar den store med Nr II. Denna Valdemar stödjer Sverker vid Lena och Gestrilen och vi vet hur det gick. I fredsfördraget ingår att Erik gifter sig med sin fiendens syster Rikissa. Härvid införs en lag om morgongåva en slags livränta till drottningen. Erik avled i hetsig feber på Näs på Visingsö.

Erik Läspe och Halte

Fadern död vid hans födelse. Uppfostrad i Danmark av mamman Rikissa, som tvingades fly dit. Vald 1222/23 krönt 1124 i Strängnäs. 1225 införes rådet som kom att bestå av hans kansler Biskop Bengt, fosterfar Erengisle Wig, stormännen Knut Holmgeirsson och Knut Kristinesson. Avsatt under Knut den långes maktperiod 1229 - 34 och bor då i Danmark. Erik återkommer 1234 när Knut är död återsättes till sin död vintern 1250. Troligen barnlös. Gift med Katarina av den Sverkerska ätten är som änka, Gudhems gynnare. 

En syssling Knut ”den Långe” Holgersson tar makten (i en kupp vid Olustrom någonstans i Sörmland kanske Sundby 1229 ) och kungatronen 29 - 34. 

Birger som väljs till jarl 48 och vid slaget vid Sparresäter 1247 förlorar Holmger varvid  avrättas av Birger, men får en ståndsmässig begravning i Skokloster då ett nunnekloster av cisternienserorden. Man försöker få honom heligförklarad mest troligt för att han och fadern bidrar till att skapa klostret. Här betraktar sig Upplandsallmogen slagen och fick inordna sig i skeppsvist (någon slags underhållstjänst till ledungsflottan) och spannskatt och andra pålagor.

Birger Jarl gör inte rådet något besvär utan det återkommer först under Magnus Ladislaus. Folkunga rothe ett stormannaparti i oppsition till Birger Jarl och hans söner. Härstammar måhända från en Folke jarl, som stupade vid Gestrilen 1210. och kväses slutgiltigt under Magnus Ladulås dagar. Historien är fylld av osanningar som vi tvingas lära oss. 

Vi kan redan nu påpeka arr förmyndarregeringar under fyra generationer framöver bäddar för en stark stormannaätt som på 13- och 1400 talen dominerar politiken. Detta gynnar säkert Valdemar Atterdags dotter Margaretas inträde på scenen efter slaget vid Åsle.


Start ] Uppåt ]

denna sida reviderades apr 15

 Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016