Birger med söner  
 

Birger med söner

Start ] Uppåt ]
Start ] Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ]


Birger blickar ner ut över midskeppet i Varnhems kyrka. Bär en krona värdig en hertig eller jarl med stiliserade liljor och rosor.

Birger Magnusson Jarl

Härstammar från en inflytelserik släkt i Östergötland Bjällboätten oegentligt kallad folkungaätten. (I själva verket var han baneman till denna släkts huvudman Holmgeir). Han var en av dåtidens rikaste jorddrottar med inflytande på gods långt upp i Mälardalen. Nämns som jarl första gången 1248 året efter den egentliga folkungaättens representant hertig Holmgeir Knutsson slagits efter träffningen vid Sparresäter. Birger efterträder sin kusin Ulf Fase, som dör 1248. 

Gifte sig med Ingeborg från Ingreatorp (+1254) någon gång 1235-40. Hon var Erik Knutssons dotter och följdriktigt Erik Läspes syster. (Skulle inte förvåna mig om han traktade efter Katarina, Eriks drottning, som hade många gårdar, vilka hon skänkte till Gudhem. Intrigerna kring familjelivet förtjänar att belysas). 

1255 ordnar Birger med stöd av påven att sonen Valdemar redan blir vald och smord konung, Magnus utnämnds till hertig (en ny titel) Han ville tydligen att Magnus skulle överta jarladömet. Sin yngste son Bengt ägnas tidigt åt kyrkan och blir i sinom tid biskop i Linköping. Birger ordnar på så sätt att släkten innehar rikets tre högsta ämbeten. Erik Allsintet får ingenting och bidrager till intrigerna med Valdemar på Magnus sida. Han får sålunda Magnus titel, men dör tidigt, och begravs ju vid sidan om fadern här i Varnhem. 

Birger lovar bort sin dotter Rikissa till Håkon den norske kronprinsen (han i Lena du vet).  I Danmark dör Valdemar den II och lämnar makten till sin äldste son Erik Plogpenning. Han mördas av sin bror Abel 1250, men Abel stupar själv i strid mot frieserna två år senare. Abel efterträdes av en tredje bror och Abels söner lämnas utanför. Jarlen är med i detta maktspel och Abels änka Mechtild blir föremål för Jarlens intresse och gifte. Hon ligger begrav här. 

Den Norske kungen vill ha hjälp mot den nu tredje sonen Kristofer I 1252, men fientligheterna avstyres och Birger blir dessutom medlare mellan Danmark och biskoparna i Lund. 

Birger var nära allierad med kyrkan och genomdrev kyrkliga reformer. Hans bröder (Karl +1220 och Bengt +1237 ) och en son Bengt (född 1254 samma år som modern dör, död 91) blir biskopar i Linköping. Efter Kung Eriks död fortsätter han att leda landet till sin död 1266. Hans son Valdemar valdes till Kung efter Läspe redan 1250, vigd i Linköping året efter. (Vi känner alla sägnen om Joar Blå som kunde skaka fram en kung ur sin kappa om valet av Valdemar inte passade. Denna vandringssägen kan ha att göra med misslyckande i östra Finland och är en sen konstruktion). Finland var kristnat redan med biskop och kloster och allt. 

Stockholm börjar fungera som handelsplats och spärrar ingången till Mälaren. Birger har fått äran av att vara den drivande kraften, mer än vad han egentligen förtjänar. Tillsamman med Ryska orden försöker man hejda ryssen i finska viken vilket misslyckas. Knyter avtal med lübeckarna, som skall följa svensk lag, när de är här. Birger gör viktiga obevisbara insatser inom lagstiftning: hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid och kyrkofrid. Erikskrönikan från ca 1315 står för fakta. Ärvda balk, där dotter ärver hälften mot son, gällde ända till 1845. Vidare råder förhållandevis fredliga förhållanden i Sverige fram till hans död i Jälbolung 1266. Birger gavs titeln jarl (latin dux) och stärkte central och kungamakten speciellt i Svealand. Han inleder en lång period av förmyndarregeringar, som regerande kung redan tillsåg att sonen kanske redan vid 3 års ålder valdes och säkrade släktens inflytande på kungatronen. 

Att Birger är begravd här i Varnhem är det nog ingen som betvivlat och den sanningsenliga Erikskrönikan med ett testamente Efter sonen Magnus bekräftar. 

til eth clöster förde the han
honom fölgde margan erlik man
The mwnka the äro graa
ok boa a land äria ok saa
thz clöster thz heter varneem 
jak tror han hwilas ther mz them. 

Birger Jarls grav

Birger dog 1266 och Ingeborg hans första fru dog 1254. Klostret brinner 1234 och av handlingar framkommer att en omfattande restaurering tar tid och den synes stå klar först i samband med Birger död. Erik Allsintet dog 1275. Han erhåller ingen titel till skillnad från sina bröder. Han deltar i brödrakonflikten och hinner överta Magnus hertigtitel innan han dör 1275-12-17. Eriks relation till Magnus är alltigenom positiv.

Mechtild 1288 krönes i Roskilde 1250, brodermördaren Abels hustru. Abel dör 1252 och hans lik flyttas ut i skogen då han spökade. Hon gifter sig med Birger 1261, var föga aktad i Danmark efter brodermordet? Hon var ju från Holstein och vistades där efter Birgers död. Birgers tvingar sonen Valdemar att förmäles med Erik Penningplogs dotter Sofia 1260. (Det kan synas syniskt då ju Birger valde faderns mördares änka). Sofias svärmor blir alltså änkan till pappans mördare och Birger gifter sig ju ett år efter sonens bröllop med denna brodermördares och danske kungen Abels änka Mechtild. (tror fan det att Valdemar senare hoppar över skacklarna med hustruns syster, som dessutom var vacker). Abel får sitt rättmätiga straff då hans lik grävs upp ur kyrkan och han lämnas till skogen. Det kan vara en av anledningarna till att änkedrottningen och senare Birgers II hustru väljer att begravas i Varnhem.

Mycket av detta bekräftas av Magnus testmente 1285, som kräver förbön parentibus nostris både vid altaret och vid lekbrödra altaret. Själva bildstenen har sedan De la Gardies tid varit inmurad i norra tvärskeppets nordöstra hörn, men formen gör att man kan koppla ihop stenen med graven. Den kallades redan före renoveringen 1920 för Mechtildstenen. Den senast nedlagda kroppen var orubbad och en qvinna i 60 år ålder återfanns vid Curmans renovering. Två manliga kranier ett 50 år ett 30 år återfanns även. Ansiktena speglande människans eviga ungdom. Bildlikheten tveksam, då den gjordes troligen 22 år efter Birgers död.  De små figurerna ovan de tre skulpturerna säges vara själar, men tolkningarna går isär. 

Det tog över 700 år innan man kunde identifiera gravplatsen framför lekbrödernas altare.  Det intressanta är att gravstenen fanns i koret under namnet Mechtildstenen och fördes till nuvarande plats i samband med Curmans renovering. Detta förklaras av de olika restaureringar som utförts, Gabriel höjer golvet här på lekbrödrasidan medan Curman återbördar det till ursprunglig nivå, då man återfinner denna grav. 1922 skrinlades de på nytt i ett kopparskrin. Vid huvudändan ligger Birger, i mitten Mechtild och vid fotändan Erik allsintet. En fingerring låg här vid denna gravöppning. De tre änglahuvudena anses även vara hans övriga barn Valdemar, Magnus, biskop Bengt, Rikissa och Kristina. 

Riddaren Brynolfius från 1400 tal ligger här intill och stenen står mot södra skeppets mur. 

Under stort rabalder gör man en ny gravöppning under 2002, men resultatet har ännu inte kommit under mina ögon. Den preliminära bedömningen är att det är ställt utom allt tvivel att denna snart 700 åriga grav tillhör Birger, hans son och Mechtild. Mechtild visar sig ha en uttalad osteoporos. Birgers bendelar talar om en man i 50 till 55 års ålder. Eriks skelett kan antyda att det rör sig om Marfans syndrom. (En i grunden bindevävssjukdom som ger ovanligt långa män, störd bindevävsstruktur och debilitet) Alla hade ovanligt lite slitna tänder vilket är ett observandum. INtressant är att Ingeborg inte finns begraven här utan blott Mechtild. En tanke är att hon till skillndafrån Ingeborg var krönt, vilket var nog så viktigt på den tiden . 

Birgers skulptur   

sitter vid pelarslutet till höger innan tvärskeppet. Måhända porträttlikt det sitter till hö om ett törnbeprytt huvud, som blickar mot altaret och ett skräckfyllt huvud som blickar mot munkarnas porta mortuorum. Birger huvudet pryds av en hertig krona en blandning av norsk eller engelsk förebild. Huvudet gjort under Birgers livstid. Ansiktets form påstår en författare stämma med kraniet i graven.

Kung Valdemar

Valdemar gift med syssling Sofia 1260, den 1250 mördade Plogpennings dotter. Man måste inhämta Påvens dispens. Sofia är med i intrigerna kring maktkampen om kronan. Jarlen var nog inte oskyldig heller. Hon gav Hertig (= härförare) Magnus öknamnet svartmuskig kittellagare ”ketlaböter” och Erik kallades Allsintet. Sofias svärmor Mechtild, änkan till Abel brodermördaren. Birger gifter ju om sig ett år efter sonen Valdemars giftermål med denna Mechtild. 
När Sofias syster Jutta, ”fager som en ängel av himmelen” dyker upp från påtvingat nunneskap i ett kloster i Danmark var det färdigt för den kvinnotokige Valdemar. Jutta tvingas via bannor av påven att återvända till kloster i Danmark, men hon vägrar. Valdemar skulle ha tvingats till Botgöringsfärd till Italien för sin svåra synd, men det går ej att bevisa. Valdemar förskjuter Sofia för andra kvinnor, som han efter hand gifter sig med. Sofie dör 1286. Hans liv väcker anstöt och brodern Bengt ber att Magnus skall sätta honom på huset vilket sker 1288 till sin död 1302. 

Efter slaget vid Hova 

Sonen Erik (1272-1330) lämnar han i Norsk stormans vård. Valdemar uppträder som kung dec 75, men Magnus tar stöd av kyrkan och kronan går honom förlorad. Under åren 1276 - 77 utnyttjar Valdemar schismen mellan Magnus och Erik Kippling (som ju var gift med Magnus dotter) för att återta makten. Såpoperaförfattarna från Hollywood kan slänga sig i väggen! Magnus generositet mot kyrkan kan ses mot denna bakgrund. Valdemar kan ha varit inblandad i folkungarnas uppror 1278, men 1279 blev hans situation ohållbar och han fängslas. 1288 är han stadsfånge till sin död 1302. Sonen Erik fostras i Norge, men fängslas fram till 1302 då Birger krönes. Relationen till Hertig Erik, sin brorson är goda. Erik Valdemarsson kom senare att ingå i Magnus Erikssons förmyndarregering.

Magnus Ladislaus passar på det halvår, som resan till Rom tar och vill vårvintern 74 inte lämna från sig makten. Erik och Magnus värvar 100 ryttare av Erik Kippling. 1275-06-14--15 drabbar man samman i Hova (Erikskrönikan talar om 700 man värvad dansk trupp). Valdemar abdikerar 1275-07-22 efter att initialt ha flytt till Norge, och blir Hertig över Götaland, men avslutar sina dagar som fånge på Nyköpings hus. Magnus väljs till kung 1275-07-22 och låter sig krönas i Trefaldighets kyrkan i Uppsala 1276-05-24. Erik Kippling är inte nöjd med den ersättning, som Magnus vägrar betala, och får stöd av Valdemar. Erik härjar i Småland, men får senare stryk i Ettak 1277, varvid budet jämkas 1278. Namnet Ladulås är ett 1400 - talspåfund och kan ha med Ladislau att göra.

Folkungarna kväses

Magnus gifter sig i med Hedvig av Holstein av samma familj som Mechtild och bröllopet står i Kalmar 1276. 1278 utbryter folkungaupproret i Västergötland. Upprorsledaren Johan Filipsson, Johan Karlsson och Filip Finvidsson fängslar på Gälakvist Hedvig och hennes far Gerhald av Holstein. Hedvig lyckas fly till ett kloster i Skara och pappan förs till Ymseborg ? Johan tågar till av Magnus nyanlagd stad Jönköping. Med list och kyrkans stöd avstyres upproret och två år senare inbjudes de upproriska till Gälakvist, där de grips och Johan dekapiteras i Stockholm1280. Alnsöstadgan 1280 där friherreskapet skapas kan ha med denna konflikt att göra eller att centralmakten insåg att det var nödvändigt att knyta upp herremännen. 1284 i Skänninge säkrar han tronföljden åt sin son Birger. 1285 skriver Magnus sitt testamente.

1288 var det färdigt igen. Lagman Algots söner ställer till det. Av Algots söner Birger, som är biskop i Skara, Peter är kungens kansler (kanske den förste?), och som Folke rövar Svantepolsk Knutssons dotter Ingrid från Vreta kloster till Norge. Lagman Algot och Bengt fängslas. Under förödmjukande former tas Bengt till nåder - (här kommer Helena sägnen Skövde in). Bengt är duktig liturg och är närmare en helgonförklaring än någon annan. Ingrid återvänder till Vreta kloster efter Folkes död. 

Magnus så realpolitiker han är gynnar kyrkan genom skattefrihet, kyrklig domsrätt och testamentesrätt till kyrkan. Kyrkan vill kvittera med att få honom helgonförklarad. Magnus använder sin biskop Folke Johansson Ängel som försöker lansera Erik den Helige. 

Magnus blev blott 50 år, dog i 18 dec 1290 på Visingsö. Kronisk lung och  hjärtsjukdom. Birgitta har ju sedan häcklat denne konung, som av Erikskrönikan bedöms sålunda ”Han gav godan rätt i sina livsdagr och mycken frid och starkan aga”. (Brodern Erik Allsintet var ju på Magnus sida, får hans hertigtitel, men dör dec 75 Varnhem). Brodern Bengt Birgersson blir biskop i Linköping dör 1291 vid bara 37 år. Erik Menved gifte sig med Magnus Birgerssons dotter Ingeborg, och som tack ger han bort sin dotter Margareta Eriksdotter till sonen Birger Magnussson. Intrigväven är färdig för nästa inbördeskrig. 


Helena Legenden 

Helena eller Elin var änka, som var ovanligt generös mot kyrkan i Skövde. Hon lever på 1100-talet och det är Skara biskopen Brynolf senare hälften av 1200-talet, som förmedlar myten. Hon mördas av släkting, som därmed sätter stopp för vidare donationer till kyrkan. I kyrkans ögon blev hon den martyr, som dog för trons skull.

Brynolf skriver ett officium till hennes ära sedan han blivit räddad vid överfarten över Vättern. 

....Och sedan hennes man var död 
åt Gud sitt liv hon bjöd
Med undrets och exemplets makt
om frälsningen hon vittne bragt...

[Denna Brynolfs flykt föranlåten av att kung Magnus jagar honom och hans släkt för ett klosterrov brudrov som Brynolfs broder Folke Algotsson (Pappan Algot är lagman i V-götland) gör på en Ingrid Svantepolskdottir, som kungen och flickan far lovat bort till den danske marsken. Lagmannen avsättes och Brynolf måste göra en förödmjukande avbön.] Hon blev aldrig helgonförklarad men var viktig för Västergötland.

Traditioner: Hon ärvde gårdar i Skövde och Götene, var from och for till heliga landet. Mördarna lär ha slagit henne med svärd så att ett finger flög av och hennes tumme fastnade i en buske. En man som strök tummen över sina ögon får synen åter. Symbolen är Helena, med svärd, bok och ett finger.

 


Start ] Uppåt ]

 Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016