[Innehåll]


För att förstå konflikterna med Danmark måste vi studera den Danska Historien.

Vi får väl återkomma när vi har mer att berätta. Här följer en innehållsrik bild som kan vara nog så svår att förstå. 

Tillbaka till Magnus Eriksson 


[Innehåll]

sidan redigerades så sent som apr 15

  [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016