Bronsålder

Start ] Uppåt ]
Start ] Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ]


Bronsåldern sex perioder. 
äldre 1800-1100

Period I 1800 - 1500 
Under periodens första 300 år tillverkades stenverktyg och hällkistan användes med blygsam bronsproduktion. Ett sannolikt mjukt övergångsskede. Den massiva fårdrupyxan på 2 kg 2 ex från Falan. Segerstadssvärdet ett offer i en mosse. 
Från och med period II börjar produktionen ta fart. kremering övergång till det monumental röset. Digerrör i GUDHEM Sveriges största 45 m i diameter. Parallellt göres också de platta stensättningarna från mitten av brons till äldre järnåldern. Falan har en framträdande roll vad gäller produktion av brons överträffas med tiden av Skånes och Mälardalens. Bronshalskrage från Hässlet i Kleva från Luneburgtrakten. 
yngre 1100-500.
depåfyndet från ÅSLE ca 800.

Start ] Uppåt ]

denna sida reviderades sep 16

 Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016