1000 talet

Start ] Uppåt ]
Start ] Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ]


Edmund den gamle är en son till Olof Skattekonung eller Skötkonung som vi sade i skolan. Han lär ha blivit förgiftad omkring 1060 när han slogs mot kvänerna i Bottenviken. 

Han efterträdes av Stenkil som krigar mot norrmännen, som seglar uppför Göta älv in i Vänern, och ger Stenkil ett nederlag. Han stödjer jarlen Håkan som opponerar mot Harald Hårdråde.

Här följer så Hallsten, Håkan Röde och Anund från Stenkils död 1066

Inge d:ä en annan son till Stenkil väljs omkring 1070, men får stå tillbaka några år för Blot Sven, men 1085 är Inge åter vid makten fram till sin död 1110.

Magnus Barfod kommer sommaren 1098 och hävdar att allt land väster om Göta älv - Klarälven tillhör Norge och markerar detta genom att anlägga en borg vid Vänern som de måste överge under kommande vinter. Men han kommer åter och härjar i Västergötland och gör ett nytt befästningsförsök. Man sluter fred i Kongahälla 1101. 

 Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016