Dagsnäs  
 

Dagsnäs

Start ] Uppåt ]
Start ] Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ]


 


Joakim Frölich

f1715 1765 gift med Eleonora Gyllenhaal f1728 - 1788 brukande 1756 till 1788.

Per Tham

Överintendent Pehr Tham f 1737 +1820, gm Henrika Nordenkrantz f 1747 +1817, brukade 1762 - 1820.

Pehr Tham via sin informator intresserar för sin hembygd. Gifte sig rikt så att han kunde köpa Dagsnäs. Under 20 år bygger han mangårdsbyggnaden, som står färdig1792. Kulturcentrum fornforskning, jorddrotten, hovintendent och tillika överintendent. Gran allén planterades av Tham. Han släpade dit 4 runstenar som står i parken. Stolparna med inskrifter även hans verk.
i två etapper har huset byggts till och Hugo Zettervall förändrade fasaden 1874. 

Harald Schiller beskriver i boken En originell Herre.

Pehr denne excentriske despot uppfann iden om Sigtuna och Sätuna, Alnö och Almeö. Vi vet ju också att han tog initiativet till att sänka Hornborgasjön men att han lät Qvartermästaren på St. Weka vara vd för detta företag. 

Runstenarna på Dagsnäs

Mellan 1792 och 1795 släpades stenarna till Dagsnäs.

  • Norra Härene: 3,5 m hög sten som med granne, brännvin och många hästar transporterades från Resville där Härende gamla kyrka stod. och i vars sydmur den tidigare var insatt. ”Rävning, Gälle, Brynjulv, och Gävulv reste denna sten efter Fot, sin fader, en mycket god man. Åsa makans, minne hedrat såsom hustru, hädanefter, ej skall göra. Hjälm och Hjälle gjorde runor ”

  • Salebystenen: inmurad i Saleby kyrkvägg. ” Frösten gjorde detta minnesmärke efter Tora, sin hustru. Hon var....s dotter, bäst bland människor. Varde till en räte och till en arg kvinna den som hugger sönder eller bryter (underförstått stenen). 

  • Smula stenen från tröskeln till Smula medeltida kyrka. Gulle reste denna sten efter hustrus bröder, Asbjörn och Jule, mycket duktiga unga män. Men de föll på korståg österut. 

  • Timmelestenen: från kyrkmuren Seytr satte stenen efter Östen. Gud hjälpe hans själ och Guds moder, helig Krist i himmelriket. 

  • Barne Åsaka var klappersten i 120 år i Abrahamstorp innan Pehr ställde den på vägen ut till Bjärka kyrkruin. Björn reste denna sten efter Tjod, sin bolagsman. Gud hjälpe (hans) själ och den heliga Sankta Maria. 

  • Vi kan bara påminna oss om Thams bedrift att skapa domarringen vid Dala säteri ”DALA DOMARESÄTE - Bättre vara före var än efter snar, - Där lag slutar vidtager hedern”.  

Kusinen Mj Per Sebastian Tham

f 1793 +1875 gm Henrika von Knorring f 1803 +1845 Anna Margareta Ahlströmer brukar1822-1864 

Artur Degre Dejestam köpte Dagsnäs för 43 milj av Claes Holmqvist och säljer till Peder Andersson för 20 milj.

Mer om slamhantering på Dagsnäs www.hornborga.nu;


Start ] Uppåt ]

denna sida reviderades apr 15

 Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016