Bjurum  
 

Bjurum

Start ] Uppåt ]
Start ] Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ]


Vi kommer att berätta mer om Dagsnäs och Bjurum efter hand som vårt material mognar, så Du får nöja dig så länge. 

St. Bjurum låg omfluten av Bjurumsån finns belagt på 1400-talet. Sannolikt var det en befäst gård från början. Bäckravinen åt fasta land förbättrad vilket kan bidraga till tanken på befästning. I källaren sannolikt ursprunglig arkitektur från 1500-talet finns gammalt kök, forn matsal, och fängelse från Erik Soops tid. 

Carl Ormsson Gumsehufvud

Gavs 1431 gården som  morgongåva till hustrun Ingeborg Bengtsdotter. Av barnen följer vi

 1. Katarina som gifte sig med Carl Knutsson och som dog 1450

 2. Kristina död 1477 gift med Erik Ersson Gyllenstierna som övertar gården.

 3. Magdalen dör 1495 gift med Ivar Axelsson Tott död 87 som överlåter sin del av gården 1491 till

syster Kristinas dotter

Kristina Eriksdotter

gift med riksrådet Hans Axelsson Tott. Av deras barn återfinner vi

 1. Åke Hansson Tott som ärver men han dör 1510

 2. Karin Hansdotter ärver och som hon var gift tre gånger.

  1 Anund Jönsson Ulfsax
  2 Harald Knutsson Soop
  3 Olof Persson Örnefot som fick Gudhem i förläning av Gustaf

Sonen riddaren och riksrådet Åke Haraldsson Soop med barnen

 1. Hans Åkesson Soop

 2. Lars Åkesson Soop som ärver så småningom gården.

Hans Åkesson blir pappa till

 1. krigaren Erik Soop som med sin maka Anna Posse som har sin erbarmliga sarkofag i Skara. Han påstods ha räddat Gustaf II Adolf

 2. riksrådet Mattias Soop av Limingo dör 1653 och lämnar över till en av dåtidens rikaste svenskar

Riksrådet och generalguvernören Gustaf Soop som dog 1679. Genom hans dotter Margareta Soop död 1715 går gården över till

övlt och greven Otto Stensbock död 1697

dottern Margareta gifter sig med majoren Carl Georg Lilja av Aspenäs. Kyrkan byggs 1768 för att ersätta Hånger och Mårby. Byggdes i sandsten och hette till att börja med Liljered. Altartavlan och orgeln klockan kom från Hånger. Det var Carl George Lillie och hans maka Margareta Karlsdotter Stenbock, som byggde den och lät sig ståtligen begravas därstädes. Kyrkskolan i Bjurum tillkom 1770, skrev gjorde man i en sandlåda, som man fuktade.

Gustaf Soop kommer tillbaka 1807 och Brynte Lilja finns med på ett hörn men gården går sedan ur släkten då Fredrik Selander köper 1836.

Nutida innehavare

Ryttmästare Paul Jönsson

köper 1857 och skapar stora nyodlingar, stora dikesgrävningar och dräneringar.

Sitt nuvarande utseende fick gården genom Hugo Zettervall på 1870 talet. 26 rum varav en stor riddarsal med vackert dekorerat tak och en krona från 30-åriga kriget. Erik och Gustav Soop finns representerade på väggarna. Här finns Blå salongen, Gyllene salen samt röda salongen. i källaren ett slottskapell för vigslar. Över slottets portal en kvinnobild möjl. av Margareta Stenbock. I parken finns en gravhäll från Hånger och dopfuntar från respektive Hånger och Mårby. St. Bjurum nu ett AB omfattar 2700 ha varav 700 åker. Ladugården en av Europas största. Före 1971 fanns ett bränneri som brände ½ miljon l brännvin. 90 torpare förr.

Lämnar över vid sin död 1892 till

sonen Johan Alfred Jönsson

går bort redan 1914 efter djupgående konflikter med underbetalda torpare.

Sonen Paul Jönsson

Bilförsäljare Mats Hultgren

kommer 57 och lämnar inte alltför vackra spår efter sig.

Arrendator är fam Magnusson, som sedan säljer till Husgärdet Recycling AB.

 


Start ] Uppåt ]
denna sida reviderades apr 15

 Historia ] Varnhems Kloster ] Kyrkor runt Hornboragsjön ] Gudhems Kloster ] Borgar i Västergötland ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016