Taylorismen  
 

 

Metod tid mätning

Friederich Winslow Taylor

född 1856 son till en förmögen jurist. I en aristokratisk kväkarfamilj: Lydnad. pliktuppfyllelse och självdisciplin.

Vid 12 år ålder började han plågas av sömnbesvär. Så fort han låg på rygg upplevde han skräckdrömmar. Konstruerade en sele, som väckte honom om han hamnade på rygg. Som vuxen sov han alltid sittande.

Äktenskapet barnlöst, skaffade adoptivbarn. Arbetarna var barn, där mtm blev deras sele och arbetstakten sjönk.

När han med glans sökt in på Harvard bröt han ihop och började arbeta hos sin svåger. Avancerade till verkmästare och begynte sin experiment.

Lärlingstiden uppfattade han som den bästa i sitt liv: monotont arbete, tröttsamt rutinarbete är själens enda läkedom.
Han påtvingade andra människor sina problem - mtm - hans idé kom att prägla arbetsvillkor för miljarder av industriarbetare.

Taylor kom aldrig över sina skuldkänslor för att ha svikit sin far. Han summerar sig i två frågor som arbetaren skall ställa sig

A Vad heter den man jag nu arbetar åt
B Vad vill den mannen att jag skall göra just nu.

Hans syn passade dem som hade den ekonomiska makten. Personligen ansågs han omöjlig att ha att göra med p.g.a. sina starka aggressioner.

Vetenskapligt urval

Med psykologiska test, som nu lyfts fram av PA rådet: s.k. arbetspsykologi.
Sedan rätt man utvalts gällde det att vinna honom.

I det gamla systemet hade arbetaren en kunskap och skicklighet som översteg arbetsledaren, men de utnyttjades den inte i produktions ökande syfte.

Taylor utbildade arbetaren med klockan i handen.

Så länge arbetet gjordes i lag skyddades de äldre och svagare, och anpassade takten därefter.

Taylor tvingade de 75 männen att anpassa sig till de starkaste varför endast 9 klarade det.

Taylor uppfann inte bara rationaliseringen utan också utslagningen

Arbetarmakten över sin egen produktionsförmåga berodde på sammanhållningen , men genom att slå sönder arbetet i konfetti i monotona delmoment kunde arbetsledningen kontrollera resultatet.

Taylorismen på Betlehems Järnverk

Taylor meddelas att det är omöjligt att förmå gubbarna att öka arbetstakten .

Taylor ville veta järnbärarnas maximala prestation, varför han utvecklar en ny vetenskap arbetsfysologi  = den mänskliga muskelmaskinens maximala produktionsförmåga.

Med dessa metoder fann man att järnbäraren kunde lasta 47 i stället för 12.5 ton/dag.

Arbetsvärdering

Taylor fann att det krävdes

  •  100% påslag på lönen till tungt och skicklig krävande

  •  80%  hos verkstadsarbetaren

  •  30 % hos rutinarbetaren

Tackjärnslyft krävde 60% och produktionen ökade med 280%.

Taylorismens huvudpunkter

A. Självstyrande på arbetet ersattes med strikt kontroll av varje moment.

B. Lagarbete bör avskaffas och ersättas med individuell bedömning och belöning av varje arbetsprestation

C Planeringen av det manuella utförandet sker på annan plats.

D Effektiva arbetsmetoder och maximal arbetsprestation bör fastställas genom vetenskapliga studier.

E Av den uppkomna produktionsökningen bör exakt så mycket tillfalla arbetaren som är nödvändigt för att förmå honom att acceptera systemet .


så mycket lön att han tar jobbet
F W Taylor
"När man tillbringar större delen av sin aktiva timmar med att reglera varje rörelse i enlighet med tydligt formulerade lagar, så skapas vanor som ovillkorligen påverkar och på många sätt kontrollerar även deras familjeliv och deras handlande på framtiden ...
På det viset kommer hela familjen att uppleva den goda verkan av de vanor som har påtvingats arbetaren i hans dagliga arbete...

 

F W Taylor om karaktär
Det krävs inte mycket karaktär för att göra svåra saker som man tycker om att göra.
Det krävs mycket karaktär för att göra saker som är tröttsamma monotona och otrevliga...

 Företagshälsovård ] Hälsovård ] Miljövård ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016