Lillegården Bolumstorp 1/10 mtl

 

Uppåt ] Planlös Bygglag ] Skoges Stuga och andra övergrepp ] Cafe Noir ] [ Lillegården OlofEsbjörnsgården ]

 

Gården om ett 1/10 mantal utflyttas från bykärnan i Bolumstorp under 1880 talet. Fastigheten ligger på ett dominerande åskrön som utgör en fortsättning av Bjelluma nabbe och söderut. Bebyggelsen utgjorde tidigare av ett antal soldattorp längs den aktuella lilla väg, Lillegårdsvägen, som utgör gräns mot Bjellum by. Området i övrigt har karakteriserats som Bjellum bys utmarker med soldattorp och ett  hemman från 1887.

Med sitt dominerande läge kommer landskapsbilden från vägen mellan Varnhem och Broddetorps stationssamhälle att förändras, likaså om man väljer vägen mot Häggum, strax norr om aktuell gård.

Det är tveksamt om man bör placera så otidsenliga byggnader i en miljö som präglas av 1880-talets skiftes landskap, i ett område som strax gränsar till Hornborgasjön skyddade exploateringsområde för bebyggelse, området som skyddas för dess kultur, natur och fritids betydelse.

 

Vy från landsvägen på krönet av vägen Varnhem - Broddetorps stationssamhälle

Vy från söder via vägen till Häggum