Vraket        

Utflykt med den nybyggda båten


[ Innehåll ]

Utanför Lockörn låg en gammal fartygsspillra som länge utövat en stark dragning på oss. Ingenting kan väcka en pojkes äventyrslust så opåkallat som ett vrak, sinnebilden för sjölivets romantik och fasor. Det hade legat där i all vår tid, otillgängligt både från land- och sjösidan. Udden var på sätt och vis också den en vrakspillra, omspolad av bränningen och ofta i sin yttre del skild från den höga åsen, varifrån den sköt ett hundratal meter ut. De grusmassor och stora block, varav den var uppbyggd, bildade då på alla sidor ett kaos av uppstickande kummel och undervattensgrund. Under lågvattensår låg stenmassorna i dagytan, och den sönderbrutna skonaren poserade som en passande staffagefigur mitt inne i det väldiga Vraket med den i den slammiga bottnen nedsjunket midskepp. Vid högvatten var bara förskeppet och akterstäven, fastklämda av blocken, över vatten.
Naturligtvis hade Mille och jag gjort aktningsvärda försök att komma fram till vraket. En gång hittade vi i vassen innanför stenmoraset kroppen av en mindre isjakt, som förlorat både mast, rigg eller löpskenor. Vi fattade genast galoppen! Med den skulle vi kunna flotta oss ut - trodde vi! Vi lade den på stänger, banade en väg av nedböjda vasstrån och drog manicken med tillhjälp av en gammal wire likt en drög över snö till vattenlinjen. Tack vare det regn, som samlat sig i den, var nåtarna täta, den läckte inte. Vi lade vass över de hala tiljorna och klev ombord. Det var en lugn sommardag, viken låg blek och man kunde väl se stenarna under vattenytan. De största stack upp sina runda huven och tycktes betrakta oss. Det irriterade, och bäst det var satt vi på. Bottnen runt omkring var gyttjig och lös och gav intet fäste åt stakstången. Vi måste ur och sjönk ned över knäna i dyn. Farkosten blev genast flott, men vi hade tappat lusten att fortsätta.

Detta försök rann oss nu i hågen med förnyat hopp. Klart, att målet för provturen med ekan bord bli vraket. Vår farkost var som gjord för uppgiften. Vi kunde angripa från sjösidan . Det skulle bli en prövosten på vad hon dugde till . Under vägen måste vi humla henne genom det otillåtna stället i stenpiren och få erfara , hur hon klarade det.
Dagen randades snart. Ekan länsades, fick torka ett par dygn i sol och vind och befanns sen oemottaglig för varje droppe vatten. Hyllorna fick sina redskap, facken sina pinaler för preparering av fåglar, fågelägg och insekter, askar och burkar fylldes med blånor, bomull, korkplattor och läderbitar, spikar och varjehanda i den stilen. Och Mille vakade på att varken karta, kompass eller boken om havet glömdes. Skeppet var lastat! När vi själva bordade, kom som barlast alla planer med, vilka under dessa förberedelser fötts i våra hjärnor.
Det var en tidig julimorgon, min namnsdag anno 1895. Platser och åror mannades i föreskriven ordning. Bladen stacks ut och ekan hastade omedelbart för friska tag med fräsande vågstänk om bogen ut på sin första färd i äventyrens värld.
När Vänern öppnade sig utan gräns borta mellan pirnockarna, var det inte utan, att vi hajade till en smula. En reminiscens från de gånger vi i båt hade prövat på det bråkiga skvalpet och häftiga strömdraget i inloppet. I detta nötskal föreföll det oss, som ett vågspel vi ej skulle ha givit oss in i. Vi slapp det också!
Bra vi har vårt eget pass, vitsade mäster Ulric, fripassage utan risker!
Snart var vi vid skäret. Ekan klättrade lättlynt på sina medar upp på de yttersta stenarna. Vi steg ur, kölhalade henne och lyfte henne nästan lika ledigt och lätt över de övriga. Mot skårans ojämna sidor rammades hon visserligen litet, fick en del missprydande skrapor, men vi tog det bara som ett lämpligt påpekande att i framtiden föra med rundhult och belägga hennes flanker med dem som skydd.
Fint gled hon ur ur brottet på motsatta sidan. Hon bestod provet, det första verkliga provet, till vår fulla belåtenhet. Våra ögon smekte hennes skinande, vackra kropp, nu såg vi riktigt, vilken smäcker och ädel hållning hon hade på vattnet. Åter ombord, kastade vi ett glatt öga bort mot gattet därute, och nu hurrade vi. Mille tolkade sina egna känslor, när han vände sig åt det hållet och räckte lång näsa!
Det var alls inte ett obekant farvatten, vars gränsmur mot floden vi så lyckligt hade överskridit. Men vi hade aldrig i båt kunnat uppnå sandstränderna i vikens inre . Det var dit vi först ville. Med stigande tillfredsställelse erfor vi , att ekan flöt över en allt grundare botten. När vi kom ända fram till fiskarna, som i sjöstövlar gick och plaskade och hängde nät på störar, betraktade de oss med gapande förvåning, vad de sen trodde. Sina egna båtar hade de lagt på bankar minst ett par hundra meter längre ut.
Vi styrde först mot en vass, som avskärmade stranden på en god sträcka. Det låg en liten naturlig damm därinne, visste vi från vinterbesök, en glänta, kantad med videsnår, toppdunig säv och andra, ovanliga vasslag, och ur isen stack infrusna näckrosrötter upp. Vad här skulle se blomstrande ut i sommartid, hade vi tänkt! Sådan växtlighet hade vi sett mycket litet av, även om vassar och nate ej saknades på andra ställen. Änder och vadare flög dit och därifrån. Skivsångarens skarpa drillar tonade ända ut till oss samt en knarrig okänd låt, som vi ivrigt lyssnade på, därför att den icke var sävsparvens. Stimmande måsar utpekade stället.
En liten flock snäppor kom pilande dit och tycktes slå ned. Då måste starrtuvor finnas, häckplatser även för dem. Detta hejdade oss ett tag, och vi funderade. Nej! Hit skulle vi med ekan kunna komma när som helst för längre besök för att få vårt lystmäte av vad vi nu bara kunde hinna se glimtvis och ofullständigt.
Utanför den kala ljusa sandslänten vi sen följde låg vattnet skimrande gult, stilla och speglande. Blott en nästan omärklig dyning lade med jämna mellanrum upp en glittrande fåll länge strandlinjen. När den sjönk tillbaka, passade små strandpipare på att springa ut på den blottade, våta sanden och pilla i sig något ätbart. Löjstim ilade hit och dit och slog ringar i ytan.
Ett litet sällskap unga fisktärnor, som fått korn på dem, kom skuttande med flämtande vingslag. Deras korta stjärtspröt skvallrade också om ungdom. För att inte tala om fisket! Obekymrade om oss, kastade de sig alla på en gång huvudstupa i vattnet. Men trots den ungdomliga energi, varmed de förnyade angreppen, lyckades det dem inte att fånga en enda fisk. Det var synbarligen inte fråga om någonting annat än en lek. En övning i störtdykningens konst, som en tärna måste nå mästerskap i för att klara livhanken. Spektaklet pågick en god stund, varefter de drog bort lika fort och hungriga som de kommit.
Det stod inte länge på, förrän vi var framme vid vår valplats. Mille varskodde snart revlarna utanför Toftabäcken och fick kommandot. När vi väl var förbi dem, var vraket i sikte. Värnad genom sitt läge mitt inne i en klipparkipelag i miniatyr, vars grund och stenar låg strödda långt ut i sjön, måste vi redan från början iakttaga stor försiktighet. Först genom att ro i kröken, så länge årorna kunde brukas. Sen fick de byta funktion, användas som spakar för att vrida och baxa ekan metervis framåt. Naturligtvis var det omöjligt att undgå grundstötningar. Men nu vidgade det sig, vilken god egenskap vår flatbottnade farkost besatt för att kunna betvinga denna terräng. Den rände inte upp på stenar och fastnade, som en båtköl skulle ha gjort, utan hängde sig på dem med hjälp av medarna och tack vare sin runda, breda stäv. Vi behövde bara maka oss akteröver för att hon skulle backa av sig själv.
Mäster Ulric satt kvar på sin vaktpost och granskade ekans rörelser och sträckte emellanåt ut ena armen åt babord eller styrbord för att ange rätta riktningen. Med ens reste han sig. Vi rätade också hastigt på oss, anande, att det gällde något särskilt.
— Jag tycker jag såg en levande varelse på vraket. sade han. Titta, ska ni få se!
Vi släppte årorna, på det högsta överraskade, och stod en god stund mot stilla och gapade utan att märka ett dugg. Då hoppade en lurvig skepnad upp i förstäven, som lutade starkt och hade slagsidan vänd mot oss. Här lade den sig ned på däcket, rutschade till vattnet och försvann. Sen hörde vi ingenting, förrän vi törnade in. Nu störtade tre stycken små gynnare ut ur en öppning uppe i ruffen, äntrade relingen på andra sidan och kastade sig handlöst i sjön. Men de flydde inte, utan sam mot några stenar, där de kröp upp för att nyfiket betrakta oss. I första häpenheten trodde vi det var hundvalpar och att någon tjuv eller rymmare bodde på vraket, och hoppades det nog också.
Nej. Det var ingen lustig skeppsbesättning, det är uttrar, förklarade mäster Ulric.
Snart ålade de av och dök, och vi kunde se deras väg under vattnet utmärkt av en rad luftblåsor, som de hade haft i pälsen. De styrde bort mot Lockörn.
Nu sköt vi in ekan i skrovets sönderbrutna, vattenfylld, buk och kom ända fram till skansen, där vi förtöjde vid en gammal gaj. Det gick att stiga direkt in i den skumma ruffen, och det gjorde vi.
Här hajade vi till! En blixt från ett cyklopöga träffade oss, en reflex från ett sprucket glas i en rund, trasig skepparklocka, hängande på det ena skottet, ej större än tallrik och föreställande en liten ratt med handtag på ramen. Golvet täcktes av en hop skräp, boss, halm , vass och tygtrasor, vilka tillsammans kunde ha utgjort en bädd. I vrårna var papper instoppat bland säckväv och segelduk, vilket intresserade oss mycket. Vi resonerade redan om att vi nog här skulle få tag i skonarens namn, kanske en loggbok också med händelser ur sjölivet. Men vi rotade inte i det ännu. Överallt på bjälkar, britsar och andra ställen låg en mängd skelettdelar, fiskhuvuden, fiskfjäll, halvätna större fiskar samt lager av fågelsmuts och annan orenlighet med spår av råttor och uttrarnas breda fötter.
Vi unga halade oss med i skrovets kölrum genom en bräcka i ruffens andra vägg för att fortsätta rekognoseringen. Genom sprickor i de gistna borden sipprade ljus in. Vi kunde se bitar av kärl, sönderbrutna redskap, burkar och tombuteljer, kringströdda som på en avstjälpningsplats, ytterligare beläggning för att mänskliga varelser, kanske tjuvar eller rövare, dock huserat här, kort efter det skonaren övergivits. Knappt stod vi nere på bottnen, förrän det blev liv i luckan! Skrik och väsen av en mängd skeppsråttor, som skräckslagna for omkring och dunkade möt väggarna och rusade över våra skor och under dem också, när vi tog ett steg. Vi stampade och trampade och dödade så många vi kunde.
Mäster Ulric stod uppe på däck och lyssnade på musiken. Han begrep. vad det var fråga om, och ropade till oss, att vi skulle komma upp med detsamma. Nu, sen vi vant oss vid mörkret, blev vi emellertid varse något, som höll oss kvar och gav oss annat att göra. Vita benpipor och knutor av större format blänkte fram i den fuktiga, multnade massa, som fyllde det gravlika djupa kölsvinet. Detta jagade upp vår inbillning och vi fantiserade om ett benrangel. Vi måste hitta dödskallen! Bröt loss några spakar och började gräva i den gäsande kökkenmöddingen och rörde upp hemska ångor och lukter. Övertygade om, att lyckan skulle stå oss bi, att vi skulle göra ett likfynd, fortfor vi, ehuru tvungna att då och då sträcka upp huvudet så högt vi kunde för att andas ordentligt. Knut sade, att han mådde illa och ville kräkas. Vi hade kastat upp några ben till mäster Ulric för att få visshet. Hans budskap kom sannolikt i sista momangen för att hindra oss att bli förgiftade av gaserna. Oromantiskt. obarmhärtigt ropade han ånyo:
Skynda er upp, pojkar, det här är bara gamla soppben!
Snopna, för att icke säga modsulna uppgav vi arbetet, nöja på det för den delen, och stod snartsmorda och stinkande uppe i dagsljuset med skor, händer och ansikte nedstänkta med blod och dy . Vi kände, hur vi stank. Mäster Ulric ryggade tillbaka. Men som han aldrig förebrådde eller gjorde narr av oss, mönstrade han oss endast och sade blott:
- Nej, nu vill jag inte ta er i hand, så orolig jag än var för er när ni stampade och levde därnere, så ni kunde gått genom skutbottnen.
Skrattande förfogade vi oss ned till ekan för att undergå en grundlig tvagning.
Mäster Ulric hade haft bättre tur. Han hade funnit utterungarnas logi i en holk bland diverse bråte, men rätt väl bonat och snyggt. Utanför hade de också hållit rent, den enda fläck på hela vraket, som var det. Vi rörde det icke.
Nu kom turen till ruffens skrymslen. Vi rev ut allt, som fanns. Skulle vi få någon lön för våra mödor, var detta sista resursen. På papperslapparna stod skrivet med bläck, så bleknat dock, att det var oläsligt. Vad som kunde tydas, var endast siffror på rester av gamla konossement, sa mäster Ulric.
Knut hade krupit längst förut i bogen, där han höll på med att under vad som varit en handvinsch hala fram gammalt tågvirke. Jag hjälpte honom. Slutligen fick vi fram en smal, lång lina med en hop små, trekantiga tyglappar på. De såg trevliga ut, för de hade olika färger, fast utvattnade och smutsiga. Vi hade äntligen gjort en upptäckt! Vi hade funnit skonarens flaggspel. I linans andra ände satt något ännu roligare, en flöjel med lång svans och ihålig som en strut. Vi lösgjorde och synade den. Den var märkt med ett W! Skonaren hade hetat Viking, det var ej svårt att gissa, en ej så värst ovanlig benämning för övrigt på båtar i Vänern, med ett: av Lurö, av Säffle, av Kållandsö som underskrift.
Vi fick nöja oss med bokstaven. Fyndet skulle emellertid skingra våra besvikelser på annat sätt. Flöjeln hade vajat högst upp på skonarens stormast. Vad vare mer passande, än att vår eka tog den i arv? Vi ville genast pröva, om den levde, om den var tät och höll luft. En flaggstång, en ribba var lätt anskaffad. Hammare och spik hade vi själva ombord. I fören skulle den hissas, och där satt den snart också.
Vilken effekt den gjorde, vilket liv den gav åt hela ekan, när den fylldes och vecklade ut sig oklanderligt, på nytt av ett vindarnas lydiga redskap, efter hur många år visste ingen. Och en hälsning bragte den även från längesen döda okända sjömän. När vi kom ut på sjön igen, vinkade den ett ännu gladare farväl till vraket och dess minnen.
Inkomna i hamnen, bärgade vi den. Som en symbol för syftet med våra färder skulle den ej få sättas, förrän vi kom ut på fritt vatten. Trots vår pojkromantik hade vi aldrig kallat dessa strandhugg för vikingatåg, ej haft det namnet i vår mun. Ej heller så nu, så nära det än låg till hands. Falsk flagg förde vi inte utan att veta, att vikingaborgar, som man förr trodde skulle ha legat på Kållandsö, alltså nära våra farvatten enligt nyaste forskningar aldrig existerat någonstans vid det stora innanhavet.


[ Innehåll ]