Rudolf Söderbergs
arkiv i
Falköping

Start ] Uppåt ]

Mapp A
Fågelanteckningar 1935
Hornborgasjö arkiv med bl.a. Swanberg.
Brev från bl.a. Frille, Bernhard Jansson, Filip Olsson Bergsten, Georg Wingstrand
Istiden
Roger Sernander
Vegetationskarta
Nils Dahlbeck Tämnaren.

Mapp B
Skrift om veterinärmedicin
Skrift om övertro
Tidningsartiklar: Örn, Flera artiklar Hornborgasjön 1933 1932 1924 Renässans
Hs  Lönnmördad 1926
Rud text Människor och Landskap med teckningar av Arleman.
Hornborgasjöns fåglar större a4 liggare.
Hs genom tiderna i original

Mapp C
Tidningsartikel Kung Inge
Mapp Hs
Tidiga handlingar 1902 Kolthoff Jägerskiöld
1903 Sjöberg
1923 Mosskultur
1929 Bertil Ekberg
1924 Rud Sernander.
1924 Nauman
1933 förlikning
Kristinedalsdomen
1933 Lantbruksstyrelsen till Kungen.
1929 till Vatten Över Domstolen Bertil Ekeberg
1933 Skyddsdamm domaren Claes Johansson.
1933 Lst utlåtande
1925 Einar Nauman till Sänkningsföreningen
1924 Rutger Sernander
1933 Mosskultur
1930 Jer Ahlström och Johan Silberg
Brev Wingstrand Frille
Vänern anteckning
Diverse Anteckningar.

Mapp D
Tidningsklipp 1960
1938 brev till Wingstrand från Rud bild av Lindströms stuga.
Diverse Tidningsklipp.
Rudolf: Djurens färger 19010330 föredrag.
Tidningsartiklar temp stiger över hela världen
Brev från Hilding Abrahamsson
Avd del av avhandling
Diverse klipp och brev i Kuvert.
Flyttfågel anteckningar Hs
Booberg 1923 Mosskultur
Göteborgsposten 1938
Tidningsartiklar om Hornborgavår fin sångsvansbild.

Mapp E
Fågelobservationer med familjen och Arleman 1920
Rud Hs i vårbrytningen 31 mars 1900 föredrag
Kuvert C5 Västgöta historier Gamla hus och människor. Några kort utsocknes .
Tind klipp brev från Hjilmer och Sven Johansson i Hovslagården.
Barndomsminnen och gamla seder med brev från Zetterberg.
Brunt kuvert manus? En färd genom Västgötabygd.
Einar Rudbeck jägmästare Hornborgasjön förr och nu en viktig skrift att skriva av
Manus till hans skrift 1907.

Mapp F
Manus och kladdanteckningar till hans två huvudböcker.

Mapp G
Diverse fotografier några av värde.
App namnad III ”De bästa”
manus till hans skrift 1905. Bilder do
Inventering karta 1928
Maskinskriven skrift om Vänern
1933 tidningsartiklar förlikningen vid Hornborgasjön
1933 Rud protesterar till kamrarna KOLLA
Fristående inre mapp
Svensk filmindustri svar på hans synopsis 1936 om Hs
Brev från Carl Erik Lundevall och Karvik, Gustav Swenander Lund
div. brev och spridda anteckningar.

Mapp H
Anteckningar från Tåkern 1908.
Svar till landsmålsarkivet Uppsala om spovar.
Einar Nauman särtryck 1922
Brev från H Gillström som berättat om Vänerns fåglar 1923.
Diverse brev och anteckningar om fåglar från allmänheten
Viktig anteckning från Friberg Stenstorp.
Rud skrifter om Vänern 4-5 sidor
SNF 1950 medlemsmatrikel
Manus fågel artikel tryckt.
Diverse artiklar och material till hans fågelböcker.

Mapp I
Diverse mtrl till hans böcker
Skrivelser 1937 angående sjön bl.a. SNF
Från vattendomstolen 1933 VIKTIG andra Hs handlingar
Utkast till SNF av B Ekberg Hallin och R Söderberg Viktigt
VD handlingar Viktiga
SNF skrivelse till Jordbruksutskottet
Diverse spridda brev från Kristinedal
Diverse kartmaterial till hans 2 böcker.