Grabbarna runt Sjön
Start ] [ innehåll ]
 

 

På denna sida skall vi samla några namn på storheter och även personligheter där jag plockat något ur Harald Schillers samling Kring Hornborgasjön - En försvinnande sjö. Den finns på biblioteket i Skara.

Pehr Tham

En av götiska förbundets ytterlighetsfigurer som fått publicitet utöver vad han som person förtjänar. I klartext en begåvad skitstövel. Pehr ingrep i egenskap av hofjunkare med en stridsskrift till förmån för patrioten Nordencrantz mot uppsalaprofessorn Christiernin. Som resultat kan han inhösta dottern Henrika Nordencrantz inklusive en betydande förmögenhet varmed han inköper ett då närmast förfallet Dagsnäs. Bröllopet stod 1762 med den då 14 åriga dottern. Han själv var född i Dala, där fadern var major av tysk härstamning. Skalden Thorild tillhörde umgängeslivet. Senare stod Pehrs håg till Sergels frillor och troheten mot sin unga hustrun har nogsamt kommenterats. Han skrev till Sergel att blygsamheten och måttfullheten är för ungdomen, tilltagsenheten för den unge mannen och utsvävningarna för ålderdomen. På hustruns gravsten står att hon med tålig dygd och verksam omsorg offrat åt andras väl under hela sin levnad. Hon tyr sig till Sergel som ofta och länge besökte Dagsnäs. Paret dör barnlösa och det samlade biblioteket och av Sergel guidade konstskatter skingras för vinden. Att sedan Dagsnäs befolkas av återkommande skitstövlar som gärna ville synas i sin omgivning finns återgivna på skilda ställen under sidor som kan nås via hornborga.nu. Inte alltid till deras heder. 

Johan G Kolthoff

är fader till nedanomnämnda Gustaf och var commissionslantmätare bland annat i Falköping och finns med bland storskifteskartorna i trakten. Han var jaktintresserad och var knuten till von Essen på Kavlås och via den kontakten träffas Jesper Swedenborg och han. Harald Schiller berättar att stövarjakter var hans stora intresse. Kolthoff deltog i vargjakterna i trakten här på 1860 talet. Den stackars vargen spårades till Torsö, smet ur skallringen men drunknade dagen därpå i Vänern. Kolthoff hamnade sedan i berättartagen på Jespers veranda minnandes om gamla jakttider. Hans attribut var en lång sjöskumspipa som han tändstickor som bjöds tog upp en flinta som han drog mot en stålbit. Kolthoff som senare i livet kom till Hornborga hade alltid en fiol med sig och delade med sig av sin musikalitet till allas och ungdomars glädje.

Gustaf Kolthoff

Gustaf Isak föddes i Sandhem 1845, blev konservator vid Uppsala Universitet 1878 skapade Biologiska Museet på Djurgården. Gjorde mycket resor i norden och samarbetade med Jägerskiöld i Nordens Fåglar. Blev hedersdoktor i UU.

Gustaf Kolthoff flyttar till Falköping med sin far omkring 1960 och stiftar då bekantskap med sjön, dokumenterad i en avskrift, som vi har under Hornborgasjön. Vid 18 års ålder blir han konservator vid Katedralskolan med en lön av 400 kr per år och därmed var hans yrkeskarriär utstakad. Var med att skapa den zoologiska samling vid skolan varom nu endast rester finns kvar. Presentation av densamma finns i samlingarna.

Han får sin anställning här 1864 och stannar i 8 år. Från och med 65 får han även skottpengar för skjutna djur och för monterandet av desamma. Han antas ha bott i Skara källa men man anordnar senare verkstaden i bibliotekets källare. Han han med att stoppa upp uppemot 400 fåglar men även större djur som hjort och björnar. Gustaf lämnar Skara 1872 och flyttar till Källviken i Bohuslän för att senare bli konservator vid Uppsala Universitet.

Hans bok "Minnen" finns i Skara Biblioteket. Rävjakt och en idag främmande okänslighet för de djur han jagade kom säkert att prägla generationer av jägare i eftervärlden. Han skrev ytterligare två böcker om "Ur Djurens liv", en samling populärvetenskapliga essäer ur sin rika erfarenhet.

Lt Wilhelm Granqvist på Trestena

en av landskapets främsta jägare tillhörde också Kavlås gänget. Han var född på Forentorp som då tillhörde Trestena. Han jagade mest vid Trestena och Hornborgasjön.

Rudolf Söderberg

har fått en egen hemsida som jag rekommenderar ett besök men vi sammanfattar ändå hans insatser här bland andra som tagit del av Hornborgasjöns öden.


Jesper Svedenborg

Herman Nyqvist

läkaren från Borås, som Harald Schiller berättat om. Hans håg stod nog inte till läkarkallet, men han var en hejare på fågel och en skicklig konservator. Han preparerade fåglar som sedan återfinnes i Jönköpings museum. Han var en lynnig humorist som ej kunde se sina egna komiska drag. Han figurerar i Jespers jaktlag omnämnd i dråpliga jaktnoteringar.

Christer Friberg

Vill jag minnas har sina rötter vid Stenstorp, där han tjente som en rättskaffens man. Besökte ofta Hornborgasjön, där han i tidningsartiklar berättade om vad som skedde med sjön i samband med Ekbergs övergrepp. Han skrev också en liten bok "Från skogsmarker och fågelsjöar" som kom ut 1944 och som finns med i Swanbergs samlingar.

Holger Johansson

guldsmeden med rötter i Stenum och med en Hasselbladare på magen kunde konsten att fånga landskapet och sina naturupplevelser. Hans produktion som han välvilligt donerade till Stifts- och Landsbiblioteket förtjänar en egen sida varför jag hänvisar till hornborga.nu för att lättare hitta det under Hornborgasjöns Hemsida.

Bernhard Jansson

skall vi heller ej förglömma, sjömannen som går i land och inspirerande lyfter fram sjön och sin egen socken Norra Lundby i text, bild och poesi. Han har mycken kontakt med Axvalla Folkhögskola, där han medverkar flitigt. Vi låter honom komma till tals efter hand via ovanomnämnda adress.

Start ] [ innehåll ]
Underordnad sida
Uppdaterades mars 2013.  Adressen är