Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Sketreck-2017    

Start ] Uppåt ] Hornborgasjön och människan ] Domvillan 1962 ] Om domen 62 ] [ Sketreck ] Drainage of Lake Hornborga ]
[ Innehåll ]

 

På denna sida skall vi samla information om minnesstenen vid det som Rudolf hellre ville kalla platsen Fågeludden än det etablerade Sketreck. (vad det kommer av eller härstammar från vet webbmaster ej, men namnet är inte helt ovanligt)

En bild av fågeludden tecknad av Rudolf 1930. Det var i denna dungen som tornet sedan placerades. I dag finns intet utom ett skjul för nivåmätning av sjön.

 

Skaraborgs läns Naturskyddsförening

Adolf Nordensköld (Nationalparkernas fader) professorerna Gunnar Andersson, Rutger Sernander och Einar Lönnbäck och lektor Carl Starbäck inledde redan 1904 genom utredning av skyddsåtgärder för våra naturminnesmärken tanken på en nationell förening. Det var då naturligt att SNF på riksnivå bildades 1909-05-16, tätt följd av Skaraborgs läns naturskyddsförening 1909-06-10. Vart sedan SNF tagit vägen vet jag inte!

Alfred Stalin från Korsberga var den stora eldsjälen i fråga och startade redan 1907 som ordförande för att leda föreningen. Lektor David Nilsson förde föreningen under många år och samarbetade med Rudolf Söderberg. En jubileumsskrift från 1959 berättar om en aktiv 50 åring. Min lärare i Uppsala växtekologi Einar De Rietz omnämnes för sina insatser att dokumentera och säkra skyddsvärda objekt i Skaraborg.

 

 

Fågeltornet sedan tallarna vuxit upp

Från 1966 har vi följande protokollsutdrag där P O Swanberg var tornkommitténs ordförare. Köpet av marken hade avslutats 1965. Tornet blev färdigt i slutet av november frånsett målningen som blev färdigt under våren 1966. Allt som allt kostade det 22.000 kr inom ramen för det som fröken Signe Lambert önskade. Kostanden för marken hade Holger Johansson bestridit.

PO sin vana trogen har utrett om ägarförhållanden som egentligen kräver en egen sida.

Tornet revs av försäkringsskäl och ersattes av en anskrämlig plats pådriven av någon märklig fågelorganisation Bird.

Utsikten

 

Vid invigningen av denna plats april 2008 deltog barnen från skolan från stationssamhället Broddetorp med sång och landshövdingen tillika chefen för SNV sågade av en planka.

                                   

Sonetter författade i samband med detta som framfördes sedan Walle turistförening hade ett besök härstades.


 

Forskarstugan

Före forskarstugen låg här nere en höla'a (Grand Hotel), som Rudolf ofta övernattade i. Han förevigade den 1937. Den låg som du kan förstå nedanför platsen för minnesstenarna.

 

uppsattes efter mitten av november 1965. Taklagsfesten gick åstad i Swanbergs bostad.


Minnesstenen

 

Under Gunnar Lindes ordförandeskap och samtidigt med firandet av Skaraborgs läns Naturskyddsförening 50 års jubileum avtäcktes minnesstenen vid Fågeludden 1959-06-14. Föreningen var då landets första länsförening.
Torsten Andersson i Bjellum levererade stenen och markägaren Gillis Larsson erhöll en bronsplakett för sina frivilliga insatser för monumentet. P O Swanberg som var initiativtagare till stenen nämndes och sonen Gunnar Söderberg höll ett minnestal över sin fader.

Stenen invigdes och plakatet lyder

 

På baksidan av stenen finns en minnestavla över P O Swanberg, samtidigt som SNF protesterade mot att det förekom kritik av vindtornet vid Heljesgården i blickfånget. Detta skedde våren 2003.


Arnifieringen av Sketreck

Pagoden som lär ha gått på 7 miljoner att bygga, kostnaderna minskar inte för att Utsikten i fonden byggdes för 3-4 miljoner som ersättning för det gamla fågeltornet. Forskarstugan som man troligen vill riva byggdes av entusiaster för länge sedan ligger nere till höger.

 

 

Så här vill man se vad den nya turistbyggnaden skall se ut placerad i blickfånget från parkeringsplatsen och ner mot sjön. Vart tog Hornborgasjön vägen frågar sig vän av ordning. I Bolum socken har med hjälp av lst naturvårdsenhet vassbyggnader på otidsenliga lador och byggnader väl övertrasserat rimligt antal. Ritningen är ett utkast och har ännu inte vunnit lst gillande.

Skälen till denna byggnad är att man vill skapa EU mässiga fikautrymmen för besökande vid sjön, då fiket och hörsalen vid den ursprungliga pagoden skall utrymmas. Sen vill man utrymma det på 40 och 50 talen omdebatterade torrdasset strax öster om Forskarstugan.

Pagoden vid Hornborgasjön

Pagoden eller Natrum skall tillsammans med andra tillkommande byggnader och befintlig utsikt rustas upp för de tillförda 25-50 miljoner för att därmed skyla över SNV misstag under 80 och 90 talen.

 

 


Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.