Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Flian, Ellen och fisket-2017    

Start ] Uppåt ] Postglacial historia ] Första människan ] [ Flian, Ellen och fisket ]
Ångaren Ellen ] Fisket i Hornborgasjön ] "17 fiskare" ] [ Innehåll ]

Vi har flyttat till Flian och Vattenverksägarna under 9hjilmer\47Flian\flian.htm

Hydrologi

Flian och Hornborgasjön är ett. Vi skall först lära lite om dess naturalhistoria och sedan visa lite bilder från densamma. Det var ju fallägarna, som fick stå för mycket av de besvär och misstag, som drabbade detta viktiga flöde. Hornborgaförlikningen är ju kopplad till just fallägarna. Rydén på Marieberg Skara kunde meddela en av mina sagesmän i kraft att han varit med i styrelsen för sänkningsbolaget sedan dess begynnelse fram till 1918. Han uppger att man 1902 sade att fallägarna ej skulle kallas till förrättningen, därför att man förstod, att om så skedde, skulle sjösänkningen inte ha blivit tillåten.

Flian och alla dess qvarnar på väg till Lidan.

Flians fallprofil

Flians fallhöjd ner till Lidan en sträcka på tre mil är 76 meter, varav 52 meter utnyttjats.

Svanvik

Anno 1387 skänkte Elof Elofsson Vika qwarn till Sankta Anna Gille i Uppsala för sin själs frälsning. Till platsen kom en ung familjen 1906, där den driftige vagnmakaren Johan Gustaf Svensson tog över en qwarn, som varit i ödesmål sedan 6 år. Han rustar upp den illa medfarna stugan, förbättrade dammen och fick igång en turbin, skapade en verkstad och tycktes reda sig gott med sitt jordbruk. Han hade häst och verkstad med flertalet anställda. Men så hade sänkningen av Hornborgasjön börjat och flödet i Flian sinade, varför han i början av 1910 talet gick på knäna.

Från Erik Järnåkers bok kan vi fånga en tidsbild från början av 1900 talet.

Start ] Uppåt ] Ångaren Ellen ] Fisket i Hornborgasjön ] "17 fiskare" ]
redigerad juli 2017.